Решение №60046/28.07.2021 по дело №2916/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №11/07.01.2021 по дело №2916/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За правомощията на въззивния съд във връзка с установяване на фактическата обстановка.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

при секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА като изслуша докладваното от съдия МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА т. д. № 2916 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

С определение № 11 от 7. 01. 2021 г. по т. д. № 2916/2019 г. на ВКС е допуснато касационно обжалване на решение № 1814 от 17. 07. 2019 г. по в. т. д. № 1870/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 15 състав в обжалваната от „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД част, с която след частична отмяна на решение № 189 от 29. 01. 2019 г. по т. д. № 1734/2018 г. на Софийски градски съд е отхвърлен предявеният от „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД срещу „Джайден Юнайтед България“ ООД иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата от 42 168, 25 лв., представляваща обезщетение за забавено изпълнение за периода от 19. 09. 2015 г. до 11. 08. 2018 г. на задължението за заплащане на неустойка от 277 200 лв. С определението по чл. 288 ГПК не е допуснато касационно обжалване на решение № 1814 от 17. 07. 2019 г. по в. т. д. № 1870/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 15 състав в обжалваната от „Джайден Юнайтед България“ ООД част, с която е потвърдено решението на първоинстанционния съд за осъждане на „Джайден Юнайтед България“ ООД да заплати на „Снабдяване и Търговия – МО“ ЕООД на основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД сумата 277 200 лв., представляваща неустойка за забавено изпълнение на задължението на ответника да получи стоката по договор № 40/06/2012 г. от 11. 06. 2012 г. за покупко-продажба на техническо оборудване за периода от 12. 09. 2015 г. до 11. 08. 2018 г.

В касационната жалба на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД се поддържа, че въззивното решение в обжалваната част за отхвърляне на иска с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД е неправилно поради нарушения на материалния и на процесуалния закон и необоснованост. Касаторът твърди, че като отхвърлил иска за заплащане на обезщетение за забава поради липса на покана за плащане на неустойката, въззивният съд е разгледал непредявено възражение на ответника. Сочи, че нито в отговора на исковата молба, нито в последващи изявления по делото ответникът е направил възражения, че не е поканен да заплаща неустойката. В доклада по делото не било отразено, че съществува необходимост от доказване на наличието на покана, поради което не било налице основание за отмяна на първоинстанционния акт в частта по иска по чл. 86, ал. 1 ЗЗД. Касационният жалбоподател моли въззивното решение в обжалваната част да бъде отменено, като вместо него бъде постановено решение, с което предявеният иск по чл. 86, ал. 1 ЗЗД да се уважи и да му се присъдят разноските по делото.

Ответникът по касационната жалба „Джайден Юнайтед България“ ООД, [населено място] оспорва жалбата. Прави искане за присъждане на направените разноски за касационното производство.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, след като разгледа касационната жалба, приема следното:

С влязлото в сила в тази част решение / чл. 296, т. 3 ГПК/ ответникът „Джайден Юнайтед България“ ООД е осъден да заплати на „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД на основание чл. 92, ал. 1 ЗЗД сумата от 277 200 лв., представляваща неустойка за забава по чл. 10.3 от договор № 40/06/2012 г. от 11. 06. 2012 г. за покупко-продажба на техническо оборудване за периода от 12. 09. 2015 г. до 11. 08. 2018 г.

С първоинстанционното решение ответникът „Джайден Юнайтед България“ ООД е осъден

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари