Решение №60045/21.07.2021 по дело №2801/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  6

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60045

  гр. София, 21.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  при секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА като изслуша докладваното от съдия Желева т. д. № 2801 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Сердика електроникс“ ЕООД (заличено), [населено място] чрез едноличния собственик на капитала И. Х. Н. срещу решение № 503 от 28. 02. 2019 г. по т. д. № 2056/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав. С него е потвърдено решение № 2293 от 4. 12. 2017 г. по т. д. № 5143/2015 г. на Софийски градски съд, VI-3 състав, с което е признато за установено по предявения от Национална агенция за приходите /НАП/ иск с правно основание чл. 29, ал. 1, предл. 3 ЗТРРЮЛНЦ, че в търговския регистър по партидата на ответното дружество е вписано несъществуващо обстоятелство – заличаване на търговеца след ликвидация.

  В касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е недопустимо и неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Твърди се, че искът по чл. 29, ал. 1 ЗТРРЮЛНЦ е предявен от лице, което не е легитимирано и няма интерес от търсената с иска защита при липса на изпълнително производство по ДОПК и на установени и предявени публични вземания към търговеца, които да подлежат на събиране, което се е отразило на допустимостта на иска и на постановеното по него решение. Излага се, че горното е мотивирало прекратяването на производството по т. д. № 804/2014 г. на СГС, което било с идентичен на настоящото предмет. В жалбата се сочи, че на заличеното дружество, ответник по иска е следвало да бъде назначен особен представител в производството, тъй като представителната власт на органите му на управление не е възстановена и ликвидаторът му е починал, което в противоречие с процесуалните правила не е било сторено от съда. Оспорва се становището на въззивния съд, че е налице спорно вземане на заличения търговец, за което преди вписване на заличаването длъжникът е бил уведомен, както и че с оглед наличието на имущество ликвидаторът е следвало да даде обезпечение на кредитора със спорно вземане и едва тогава да пристъпи към разпределение на имуществото и заличаване на дружеството.

  Назначеният особен представител на касатора – заличено търговско дружество адвокат Г. с молба от 11. 12. 2020 г. е потвърдила процесуалното действие по подаване на касационната жалба и е заявила, че я поддържа. В съдебно заседание излага становище, че предявеният иск е недопустим, тъй като ищецът НАП не е легитимиран да предяви иска по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ и няма правен интерес от търсената с иска защита, доколкото по делото липсват данни за изпълнително производство по ДОПК срещу ответника-заличено търговско дружество и за установени публични задължения на същия, които да подлежат на събиране. Моли обжалваното въззивно решение и потвърденото с него първоинстанционно решение да бъдат обезсилени като недопустими и производството по делото да бъде прекратено.

  Ответникът по касация НАП не е депозирал отговор на касационната жалба в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК и не изпраща представител за участие в откритото съдебно заседание.

  С определение № 30 от 15. 01. 2021 г. касационното обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК за проверка на допустимостта му.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след преценка на данните по делото и заявените касационни основания, съобразно правомощията си по чл. 290, ал. 2 ГПК приема следното:

  Производството по т. д. № 5143/2015 г. на Софийски градски съд е образувано по предявен от НАП срещу „Сердика Електроникс“ ЕООД

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари