Решение №60034/08.07.2021 по дело №3009/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

при секретар: А. Йорданов и в присъствието на прокурора изслуша докладваното от съдията: Ел. Чаначева т.дело N 3009/2019 година.

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

„Нуртс България“ ЕАД, [населено място] е подал касационна жалба срещу решение № 1682 от 05.07.2019 г. по т. дело № 270/2019 г. на Софийски апелативен съд, в частта, с която след отмяна на решение №1799 от 04.09.2018г. по т.д. № 5041/15г. на Софийски градски съд, в частта му, с която е отхвърлен предявеният от „Блусат партнерс“ Лтд срещу „Нуртс България“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ - за отмяна на решения на Съвета на директорите на „Нуртс България„ ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г., е уважен така предявения иск.

Касаторът е изложил оплаквания за недопустимост, необоснованост и неправилност на въззивното решение.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, след като прецени данните по делото приема следното:

С решението, предмет на обжалване, състав на Софийски апелативен съд, след отмяна на решение №1799 от 04.09.2018г. по т.д. № 5041/15г. в частта му, с която е отхвърлен предявеният от „Блусат партнерс“ Лтд срещу „Нуртс България“ АД иск с правно основание чл.71 ТЗ - за отмяна на решения на Съвета на директорите на „Нуртс България„ ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г. по същество е уважил този иск. За да постанови този резултат, съдът е приел, че искът, с правно основание чл.71 ТЗ има за предмет отмяна на решенията на Съвета на директорите на „Нуртс България“, взети при упражняване на правата му на едноличен собственик на капитала в „Нуртс Дижитаъл“ЕАД, обективирани в протокол от 14.07.2015г. Приел е още, че искът е основателен, поради вземане на тези решения от нелегитимно избран състав на управителния орган на „Нуртс България“ ЕАД, формиран от „мним“ едноличен собственик на капитала му, както е твърдяла страната -ищец. Съдът е обосновал наличие на активна материалноправна легитимация на ищеца да предяви иска по чл.71 ТЗ, съобразно поддържаното от него, а именно - че не е отчуждил собствените си акции в дружеството, тъй като пълномощникът му извършил сделката не е бил надлежно упълномощен. Определил е, в тази връзка, доказателствена тежест за ответника, недоказал, според състава, валидност на приложеното пълномощно. Възприето е изцяло разбирането на ищеца, че не е установено първа и втора страница на пълномощното да принадлежат на един и същ документ, който на третата си страница носи заверения нотариално подпис на О. К. в качеството му на директор на „ Блусат Партнерс“ Лтд,. Така е направен извод, че липсват данни за упълномощаването на вписания в джирото пълномощник на директора на „Блусат партнерс“Лтд, и съответно е направен и решаващ извод за това, че атакуваните решения на СД на „Нуртс България“АД нарушават членствените права на ищеца – акционер, който е бил лишен от участие в избора на новите членове на СД на „ Нуртс Диджитал“, поради което като последица следва тяхната отмяна.

Касационен въпрос

С определение №651 от 18.12.2020г., постановено по делото, решението в обжалваната му част е допуснато до касационно обжалване, поради вероятната му недопустимост.

Първостепенният – Софийски градски съд е бил сезиран с искова молба на „Блусат Партнерс“ Лтд, регистриран в ОАЕ, с която ищецът е поддържал, че е акционер в „ Нуртс България “ АД, [населено място], с 50% обикновени поименни акции и с което обосновава легитимацията и правният си интерес да предяви иск по чл.71 ТЗ – за отмяна на решенията на Съвета на директорите на „ Нуртс България“ АД от 14.07.2015г. – 1/ за приемане на нов устав на „ Нуртс

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари