Решение №60033/03.06.2021 по дело №614/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, ТК, първо търговско отделение, в съдебно заседание на двадесет и втори март две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

При участието на секретаря: А. Йорданов

изслуша докладваното от съдията Ел. Чаначева т.дело № 614/2020 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Застрахователно акционерно дружество „Алианц България“, [населено място] е подал касационна жалба против решение №2574 от 22.11.2019г. по т.д.3755/2019г. на Софийски апелативен съд, в частта му, с която е отменено частично решение №925 от 16.05.2019г. по т.д. №500/18г. на Софийски градски съд, в частта, с която иска с правно основание чл.405 КЗ, предявен от „ Елпида -2003“ ООД, [населено място] против“Алианц България „АД, [населено място] е отхвърлен за сумата 32664.20лв. и по същество иска за тази сума е уважен, както и в частта за разноските.

Касаторът, чрез пълномощника си – адв. Е. М. е поддържал оплаквания за нарушение на материалния закон и необоснованост – касационни основания по чл. 281, т.3 ГПК. По –конкретно е изложено разбирането за неправилност на изводите на съда обосновани чрез игнориране на обстоятелството, че ищецът не е доказал твърденията си, че в хипотеза на оставени документи в колата намаляването на застрахователното обезщетение следва да бъде сведено до 20 % от нейната стойност, а съдът не е мотивирал извода си, че това намаляване следва да бъде 30 %. Поддържано е още, че съдът е нарушил материалния закон като не е приложил разпоредбата на чл.20а ЗЗД и не е съобразил установената фактическа обстановка и нарушаването от страна на ищеца на задължението, поето от него с т. 50.7 от ОУ към договора.

Ответникът по касация -„Елпида -2003“ ООД, [населено място], чрез пълномощника си адв. Т. Полежанова е изразила становище за неоснователност на жалбата.

Върховният касационен съд, състав на първо търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

Касационен въпрос

С определение № 614 от 01.12.2020г. на ВКС, І т.о. въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280, ал.2,предл.3-то ГПК.

Мотиви

С решението, предмет на обжалване, състав на Софийски апелативен съд, след частична отмяна на решение №925 от 16.05.2019г. по т.д. №500/18г. на Софийски градски съд, в частта, с която иска с правно основание чл.405 КЗ, предявен от „Елпида -2003“ ООД, [населено място] против“Алианц България „АД, [населено място] е отхвърлен за сумата 32 664.20лв., по същество е уважил иска за тази сума, като е оставил в сила решението на СГС за отхвърлянето му в останалата част до пълният предявен размер от 48 990.80лв. За да постанови този резултат, съдът е приел за безспорно между страните, това че те са обвързани с валиден застрахователен договор / след прехвърляне на правата по него от застрахованото лице на ищеца/, това че, застрахователното събитие е настъпило по посочения от ищеца начин, както и размера на действителната стойност на автомобила, предмет на застраховката. Като спорен въпрос, съдът е възприел този, относно размера на дължимото обезщетение, в хипотеза на нарушаване от страна на застрахования на уговореното по т.50.7 от ОУ към договора, санкцията при неизпълнение, на което е намаление на обезщетението с 50%. Разгледан е интереса на застрахователя, с оглед евентуално осуетяване на вредите от застрахователното събитие при това неизпълнение, като е обоснован такъв с възможността за въвеждане в заблуда органите на реда при представяне на намиращия се в отнетото превозно средство талон на автомобила. При тези приети за установени обстоятелства, съдът е изложил пространни мотиви относно определяне на обичайния процент намаление при нарушаване на обсъжданото правило, съгласно практиката на застрахователните компании независимо от уговореното в ОУ за намаление с 50% на дължимото обезщетение.Така, след отчитане, че управителят на ищцовото дружество е направил необходимото за ограничаване на вредите

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари