Решение №60032/28.06.2021 по дело №352/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №622/04.12.2020 по дело №352/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради съмнения за недопустимост на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ:
ИРИНА ПЕТРОВА, ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

при участието на секретар Ина Андонова като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 352 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „АВУС Италия“ ООД, дружество, регистрирано в Република Италия, срещу решение № 6989/16.10.2019 г. по в. гр. д. № 15 005/2018 г. на Софийски градски съд, с което е отменено решение № 39 852/31.07.2018 г. по гр. д. № 23 509/2015 г. на Районен съд София и са отхвърлени искове с правно основание чл. 285 ЗЗД, пр. 2, вр. с чл. 79, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от „АВУС Италия“ ООД срещу „ОЗК - Застраховане“ АД, за заплащане на суми както следва : 20, 394, 83 лв. – разноски за адвокатско възнаграждение по договор от 30.07.2007 г. и писмо от 30.07.2008 г., ведно със законната лихва от 24.09.2015 г., и 4 087, 13 лв. – обезщетение за забава на главницата за периода 12.11.2011 г. – 28.04.2015 г.

В подадената касационна жалба се излагат твърдения, че са налице отменителни основания по смисъла на чл. 281, т. 3 ГПК. Заявява се, че анализът на всички доказателства в тяхната съвкупност е следвало да доведе въззивния съд до извод, че извършените действия от страна на ответника безспорно потвърждават възлагането от негова страна на ищеца да го представлява на територията на Република Италия по повод уреждане на спор по предявена претенция въз основа на валидна застрахователна полица по застраховка „Отговорност на превозвача“. Съдът е следвало да приеме, че ищецът е носител на вземане към ответника за възстановяване на разноските, извършени в изпълнение на възложената работа да представлява ответника по образувано съдебно дело в [населено място]. В касационната жалба се въвежда оплакване, че решаващият състав в недостатъчна степен е анализирал фактите по делото и конкретно обстоятелството, че във водената между страните кореспонденция е упомената групата „АВУС“ – австрийска група за регулиране на щети, която има представителство в София от 2000 г. Ищцовото дружество е именно представител на „АВУС“ в Република Италия, на чиято територия е предявена претенция срещу ответника и последният е възложил на групата „АВУС“ да го представлява при уреждане на конкретния казус. Акцентирано е от касатора, че между страните не е спорен фактът, че „АВУС България - Регулиране на щети“ ЕООД действа като пълномощник на ищеца по правоотношението му с ответника. Именно поради това българското дружество е посочило сметка на италианското дружество, по която да бъде изплатено дължимото от страна на застрахователя. В жалбата се извежда и довод, че въззивният съд е разгледал различни от заявените в исковата молба фактически обстоятелства и не е отчел обстоятелството, че валидността на договора за поръчка не е обусловена от изискването за форма, поради което волеизявленията на страните могат да бъдат обективирани и чрез конклудентни действия. При събрани писмени и гласни доказателства, сочещи наличието на неформален договор за мандат, съдът е следвало да приеме, че такъв съществува.

От касатора е формулирано искане за постановяване на акт, с който въззивното решение бъде отменено и постановено друго такова, с което да се уважат предявените искове, евентуално делото да се върне на Софийски градски съд за ново разглеждане от друг състав. Претендира се присъждане на разноски.

От ответника по касация ЗАД „ОЗК – Застраховане“ АД е депозиран отговор, с който касационната жалба се оспорва като неоснователна. Излагат се твърдения, че оплакванията на касатора са напълно неоснователни и необосновани. Постановеното от въззивния съд решение е правилно и следва да

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари