Решение №60027/06.08.2021 по дело №2609/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №144/14.07.2020 по дело №2609/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е договор за търговска продажба, когато страните са материализирали отношенията си в издадени фактури за търговски доставки, в които като основание е посочен конкретен писмен договор?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ МАРКОВ, ГАЛИНА ИВАНОВА

при участието на секретаря Лилия Златкова като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. 2609 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

„Инакем солюшънс“ ООД обжалва решение № 201 от 1.08.2019 г. по в.т.д. 373/18 г., по описа на Апелативен съд – Велико Търново, с което след отмяна на решението на Окръжен съд Русе, в частта, с която са отхвърлени предявените от „Манос СА“ Гърция искове за заплащане на 22 000 евро главница, частично от 44 000 евро, получена без основание и сумата 2 000 евро лихва за забава, частично от 7 129 евро, е осъден „Инакем солюшънс“ ООД, гр. Русе, на основание чл. 55, ал.1, пр. 1 от ЗЗД да заплати на „Манос „ СА сумата от 22 000 евро главница, частично дължима от 44 000 евро, получена без основание, ведно със законната лихва от 08.12.2016 г. и е осъден да заплати на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД да заплати на „Манос“ СА регистрирано съгласно законодателството на Р Гърция, сумата от 2000 евро частично дължима от 7 123,74 евро лихва за забава върху сумата от 44 000 евро и е потвърдено решението в частта, с която е отхвърлен искът за заплащане на неустойка от 500 евро.

Излага съображения за съществените процесуални нарушения, допуснати от въззивния съд. Счита, че не е безспорно установено неистинността на договора, подписан от г-н Согирис. Дори и да се приемело това, то следвало да се приеме прилагането на чл. 301 от ТЗ, а именно потвърждаване на сключената сделка от дружеството, ако същата е сключена без представителна власт. Изводът за липса на търговски договор бил незаконосъобразен. Условие за започване изпълнението на договора било плащането на аванс в размер на 10 % от стойността на сделката или процесните 44 400 евро. На 20.2.2015 г. ищецът заплащал първата договорена сума от авансовото плащане от 10 400 евро. На 9.3.2015 г. била платена втората част от авансовото плащане или 34 000 евро. Уговорката за авансовото плащане, неговият размер и срок съвпадал с изложеното в разменената и цитирана от съда кореспонденция, както и изричната клауза на договора. Съдът бил изключил фактурите, отразяващи доставка на рапично олио, като във всеки един договор било посочено изпълнение на сключен договор № 153. Била извършена вътрешнообщностна доставка. Установените плащания и фактури, от счетоводната експертиза, съответствали като видове и количества стока с това, което е договорено в процесния договор, така също и с разменената кореспонденция между страните. През периода м. март 2015 г. бил доставял, а ищецът получавал рапично олио. В счетоводните регистри били извършени доставки. Окръжният съд Русе бил направил обоснован извод за наличие на договор на стойност 44 400 евро на договорно основание. Но в противоречие на това е приел, че липсва договор и платена сума без основание. Така съдът неправилно бил приел и заключението на вещото лице, на основание чл. 202 от ГПК. Обосновава, че въззивният съд въпреки сключения договор е приел, наличие на правно основание чл. 55, ал.1, пр. 1 от ЗЗД. Бил налице извод за сключен договор за доставка, не можело да има наличие на чл. 55, ал.1 , пр. 1 от ЗЗД. Основателността на иска се обяснявала с икономическо изравняване на възникналите отношения.

Моли да се отмени решението.

Ответникът „Манос“ СА оспорва касационната жалба. Счита, че не е установено сключването на писмен договор. По делото не се спорело, че страните са били в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари