Решение №60025/30.07.2021 по дело №2796/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли в мотивите си съдът да посочи кои факти се приемат за установени и въз основа на кои доказателства, а когато страните са направили доводи съдът дължи ли обоснован отговор на същите?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в съдебно заседание на осми март две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТОТКА КАЛЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

при секретаря Валерия Методиева, като изслуша докладваното от съдия Николова т.д. № 2796 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.

История на спора

Касационното обжалване е допуснато по касационна жалба на Р. А. А., Г. Х. М., Г. Х. М., Д. Х. М., Д. Х. М. и Д. Х. М., срещу решение №1560 от 26.06.2019г. по гр.д.№6111/2018г. на Софийски апелативен съд, 12 състав, в частта, с която след частична отмяна и частично потвърждаване на решение №5165 от 27.07.2018г. по гр.д.№12848/2016г. на СГС, ГО, въззивният съд е отхвърлил предявените от касаторите срещу ЗД "Бул Инс" АД искове с правно основание чл. 226, ал. 1 КЗ /отм./ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техния съпруг и баща Х. М. А. в резултат на ПТП от 05.12.2015г. за разликата над 27 000 лева за всеки от тях до размера от 90 000 лева. В касационната жалба се сочи, че обжалваното решение е неправилно поради противоречие с материалния и процесуалния закон, противоречие с практиката на СЕС и е необосновано. Касаторите считат, че изводът на въззивния съд за наличие на съпричиняване в размер на 70% от страна на пострадалия Х. М. А. не е формиран при съвкупен анализ на доказателствения материал по делото. Излагат доводи, че съдът не е изложил мотиви, обосноваващи преценката му за годността на комплексната експертиза. Считат, че съдът е взел предвид отклонението в движението на пострадалия навътре в платното за движение непосредствено преди удара, без такова възражение да е релевирано от застрахователя, с което недопустимо е променил предмета на въззивното производство. Правят оплаквания, че съдът не е обсъдил изложените във въззивната жалба доводи, че на водачите на МПС са вменени по – строги изисквания и изрични задължения да се грижат за безопасността на уязвимите участници в движението. Считат, че приетият процент съпричиняване не кореспондира нито с доказателствата по делото, нито с практиката на съдилищата.

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Първо отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл.290, ал.2 от ГПК, приема следното:

За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е счел, че справедливото по чл.52 от ЗЗД обезщетение за претърпените от всеки от ищците неимуществени вреди от преждевременната загуба на техния баща и съпруг вследствие на процесното ПТП, възлиза на 90 000 лв. При определяне размера на обезщетението решаващият съд е съобразил като относими възрастта на загиналия към момента на настъпване на смъртта, а също и обществено – икономическите условия към датата на настъпване на ПТП, като е отчел и размера на установения лимит на застрахователната отговорност към момента на събитието. Съдът е приел за доказано възражението на ответника за принос на пострадалия за настъпване на увреждането, изразяващ се в това, че се е движил попътно на идващите автомобили, както и в това, че рязко се е отклонил вляво на пътното платно, което е направило удара непредотвратим. С оглед на това съставът на САС е определил приноса на пострадалия в размер на 70% .

Касационен въпрос

С определение №652 от 21.12.2020г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК касационно обжалване на въззивното решение по значимия за изхода на делото процесуалноправен въпрос „Следва ли в мотивите си съдът да посочи кои факти се приемат за установени и въз основа на кои доказателства, а когато страните са направили доводи съдът

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари