Решение №60024/05.07.2021 по дело №2170/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Върховен касационен съд, I т. о., решение по т. д. № 2170/2020 г., стр. 2/2

  РЕШЕНИЕ

  № 60024

  София, 05.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  секретар Ангел Йорданов,

  в открито заседание на 22.02.2021 г. разгледа докладваното от съдията Христакиев т. д. № 2170 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 303 и сл. ГПК, образувано по молба на ответника „Ековат-България“ ЕООД за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК на влязло в сила решение на Софийски районен съд.

  Ищецът „Торкрет Експерт“ ЕООД оспорва молбата.

  Препис от исковата молба с приложенията първоинстанционният съд е изпратил на молителя на 30.01.2020 г. на вписания в търговския регистър адрес на управление.

  Съобщението е било върнато като невръчено, с отбелязване на длъжностното лице – връчител, че на посочения адрес няма управител, представител или упълномощено от дружеството лице, което да получи съобщението, няма и обозначен фирмен офис, като по данни на лицето И. Б. на адреса живеят сем. Башеви. Връчителят също така е отбелязал, че също по данни на И. Б. управителят на търсената фирма пребивава в [населено място] и на посочения адрес има само регистрация.

  Отразените в съобщението констатации на връчителя не се опровергават от показанията на свид. Б., доколкото същата заявява, че няма спомен на посочените в съобщението дати адресът да е бил посетен от връчител.

  С разпореждане от 09.03.2020 г. съдът е приел връчването за редовно извършено на 09.02.2020 г. на основание чл. 50, ал. 2 ГПК. Следващите призовки и съобщения до ответника съдът също е приложил към делото на основание чл. 50, ал. 2 ГПК.

  С оглед горните обстоятелства основанието по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК е налице. Съгласно установената последователна практика на ВКС по приложението на чл. 50 ГПК, условие за редовност на връчването по чл. 50, ал. 2 ГПК е съобщението/призовката да е изпратено на вписания в търговския регистър адрес и да е установено, че търговецът е напуснал този адрес. В разглеждания случай извършените от връчителя отбелязвания не обосновават категоричен извод за действително напускане на адреса от страна на дружеството. Следва да се подчертае и безспорността на обстоятелството, че дружеството-молител не е напуснало адреса си с оглед изложените от насрещната страна твърдения по повод други съдебни производства между страните, че дружеството избирателно получава съдебни книжа само по заведените от него дела. При удостоверените от връчителя обстоятелства следователно районният съд е следвало да разпореди връчване по реда на чл. 50, ал. 4 ГПК, вместо да постанови прилагане към делото на основание чл. 50, ал. 2 ГПК. Допуснатото нарушение при призоваването е съществено, доколкото поради него молителят не е узнал за заведеното срещу него производство и съответно е бил лишен от възможността да участва в делото по смисъла на чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК. Поради това решението следва да бъде отменено, като делото се върне на Софийски районен съд за ново разглеждане от друг състав.

  С тези мотиви съдът

  РЕШИ:

  Отменя на основание чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК влязлото в сила решение № 126615 по протокол от 18.06.2020 г. по гр. д. № 3430/2020 г. по описа на Софийски районен съд.

  Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Софийски районен съд.

  Решението не подлежи на обжалване.

  Председател:

  Членове:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари