Решение №60023/02.08.2021 по дело №2956/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №581/05.11.2020 по дело №2956/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложението на разпоредбата на чл. 51, ал. 2 ЗЗД и определяне на съотношението на приноса на пострадалия и делинквента.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
КОСТАДИНКА НЕДКОВА, АННА БАЕВА

при секретаря София Симеонова, като изслуша докладваното от съдия Анна Баева т.д. № 2956 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, представлявано от юрисконсулт К. И., срещу решение № 2055 от 08.08.2019г. по в.гр.д. № 5944/2018г. на САС, 1 състав, с което е потвърдено решение № 5169 от 29.07.2018г., поправено с решение от 16.10.2018г., по гр.д. № 9403/2017г. на СГС, I ГО, 2 състав, в частта, с която касаторът е осъден да заплати на Я. Я. Р. на основание чл.432, ал.1 КЗ обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на майка й Н. Р. вследствие ПТП от 25.12.2016г. за разликата над 50 000 лева до 101 500 лева.

Касаторът поддържа, че въззивното решение в обжалваната му част е неправилно поради постановяването му в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа, че присъденото обезщетение е прекомерно и не съответства на съдебната практика по аналогични случаи за процесния период с оглед релевантните критерии, включващи се в понятието „справедливост“ по смисъла на чл.52 ЗЗД, и на реално претърпените от ищцата душевни болки и страдания от загубата на нейната майка. Счита още, че въззивният съд не е съобразил правилно размера на приноса на пострадалата за настъпване на вредоносните последици от процесното ПТП, тъй като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила извън автомобила и се дължи на задушаването ѝ в резултат на затискането ѝ от автомобила, а не на тежки телесни травми, като такива изобщо са липсвали. Поради това моли въззивното решение в обжалваната му част да бъде отменено и искът да бъде отхвърлен за разликата над 50 000 лева до 101 500 лева.

Ответницата по касация Я. Я. Р., представлявана от адв. К. Л. и адв. Я. С., оспорва касационната жалба. Твърди, че у касатора липсва правен интерес от обжалване на въззивното решение, тъй като е заплатил доброволно присъдените с решението суми, което означавало, че е приел дължимостта им за безспорна. Излага подробни съображения за правилност на извода на въззивния съд относно справедливия размер на дължимото обезщетение и относно размера на съпричиняването от страна на пострадалата, като в тази връзка сочи, че водачът е извършил две нарушения на ЗДП и поради това приносът му е значително по-голям. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила и да бъде присъдено адвокатско възнаграждение по чл.38, ал. 2 ЗАдв.

Касационен въпрос

С определение № 581 от 05.11.2020г., постановено по настоящото дело, е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по материалноправния въпрос за приложението на разпоредбата на чл.51, ал. 2 ЗЗД и определяне на съотношението на приноса на пострадалия и делинквента.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение, като прецени данните по делото с оглед заявените касационни основания и съобразно правомощията си по чл. 290, ал.2  ГПК, приема следното:

Въззивният съд е приел, че формираната въз основа на влязлата в сила част от първоинстанционното решение сила на пресъдено нещо обхваща всички елементи на предявения пряк иск с правно основание по чл. 432, ал.1 КЗ - извършено непозволено увреждане от водача на л.а. марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. С 0258 РС, който водач и собственик бил застраховано лице по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, сключена с ответника, и който водач с виновните и противоправните си действия е причинил смъртта на Н. Т.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари