Разпореждане №600100/22.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 600100

  гр. София, 19.11.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена проверка по регистрирана преписка с вх.№ 608000/18.11.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е молба за отмяна с вх. № 68738/17.11.2021 г. по вх. рег. на Върховния касационен съд срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 21.12.2020 г. по изп. д. № 20187620400257 по описа на ЧСИ с рег. № 762 - Д. Д., с подател М. Х. Ш..

  По въпроса дали акта подлежи на отмяна е образувано тълкувателно дело № 6/2020 г. ОСГТК.

  Молителят не посочва датата, от която тече срокът по чл.305 ГПК. Постановлението за възлагане е издадено на 21.12.2020 г. Към молбата за отмяна е приложена искова молба с вх. № 6623/20.08.2021 г. по вх. рег. на Районен съд Разград, в която демонстрира знание за съществуването на процесното постановление.

  Молбата е подадена на 17.11.2021 г. /изпратена по куриер на: 16.11.2021 г./

  Молбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.306, ал.1 ГПК.

  Молбата отговаря на изискванията по чл.261, т.2 във връзка с чл.306, ал.1 ГПК – подадена чрез адв. С. Н. В., с пълномощно приложено към молбата.

  Молбата съдържа изложение на основанията за отмяна.

  Не е изпълнена процедурата по връчване на преписи по чл.306, ал.3 ГПК. Представен е само един препис от молбата за отмяна, към който не са предоставени преписи от приложенията към нея.

  Не е постъпил отговор от С. Е. Х..

  Не е постъпил отговор от „С. Г. Г.“ ЕАД, [населено място].

  Не е постъпил отговор от Национална агенция по приходите.

  Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса. Дължимият размер държавна такса, съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК във вр. с чл. 23 от Тарифата за таксите и разноските към закона за частните съдебни изпълнители, е 111 лв.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната молба за отмяна не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на ІІ т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ИЗПРАЩА регистрирана преписка с вх. № 608000/18.11.2021 г. на ЧСИ с рег. № 762 – Д. Д. за изпълнение на процедурата по връчване на преписи по чл.306, ал.3 ГПК и за даване на указания на молителя М. Х. Ш. да представи платежен документ, удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса, съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари