*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  П Р О Т О К О Л

  №60

  София, 18 април 2022 година

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение в съдебно заседание на осемнадесети април две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  при участието на секретаря ВАЛЕРИЯ МЕТОДИЕВА

  сложи за разглеждане търговско дело №425 по описа за 2021 година,

  докладвано от съдията ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  Производството е по реда на чл. 290 ГПК

  След изпълнение разпоредбите на чл.142, ал.1 от ГПК и на поименното повикване в 11,58 часа, страните се представиха така:

  Касатор – Многопрофилна болница за активно лечение „Бургасмед“ - ЕООД – уведомени от предходно съдебно заседание, явява се адв. Н. с представено по делото пълномощно.

  Ответник по касационната жалба – НЗОК – уведомени от предходно съдебно заседание, явява се юрк. Д., представя пълномощно.

  Адвокат Н.: Да се даде ход на делото.

  Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което:

  О П Р Е Д Е Л И :

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

  Докладва касационната жалба, отговора на касационната жалба и определение № 60677/13.12.2021г.

  Адвокат Н. и юрк. Д.: Сключихме споразумение, представяме молба, както и споразумение подписано от управителя на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД и от директора на РЗОК – Бургас.

  Адв Н. и юрк. Д.: Моля да одобрите спогодба в следния смисъл:

  1/. Ответникът е заплатил на ищеца сума в общ размер на: 106 189,00 (сто и шест хиляди лева сто осемдесет и девет лева) представляваща отчетени, но незаплатени дейности и вложените при тях медицински изделия и установени по реда на § 1, ал. 4 от ПРЗ на ЗБНЗОК за 2020 г. и преминали успешно през логически контрол в информационната система на НЗОК през 2016 г. над лимитни дейности за месец октомври 2016 г., ноември 2016 г. и декември 2016 г.

  2/ Ищецът е приел плащането на сумата от 106 189,00 (сто и шест хиляди лева сто осемдесет и девет лева) като изпълнение на задължението на ответника и няма да има други претенции по предмета на делото.

  3/ Ищецът се отказва от претенцията за заплащане на мораторна лихва в размер на 31 701.54 лв /тридесет и една хиляди седемстотин и един лева и петдесет и четири стотинки/, предявена по производствата, за забава от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари