Решение №60/09.05.2022 по дело №3452/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №60882/13.12.2021 по дело №3452/2019


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

Кои са материално-правните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков офис /клон/, единият от които се закрива и в него работи уволненият служител? и включващите се в него въпроси: Какви са признаците, на които трябва да отговаря банков офис, за да се квалифицира като „обособена част от предприятието“?; В случаите, в които в едно населено място има повече от един офис на една банка и всички офиси отговарят на критериите за организационно - управленска и териториална /функционална/ финансова обособеност на банков офис, то представляват ли всички банкови офиси поотделно обособени части от предприятието на банката-работодател?; Има ли закриване на част от предприятието, когато се закрива банков офис, чиято обособеност е установена по организационно - управленски и териториален /функционален/ финансов критерий и в населеното място същата банка няма друг банков офис? Какъв е отговорът на въпроса, когато в населеното място същата банка има и друг такъв банков офис? и Какво условие трябва да е изпълнено, за да се приеме, че дейността на банков офис е реално и окончателно прекратена за в бъдеще, като се има предвид, че тя се изразява във фактически действия по обслужване на клиентите в банката и според обективното материално право банката не може да осъществява различна от банковата стопанска дейност?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в съдебно заседание на тридесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, ТАНЯ ОРЕШАРОВА

при участието на секретаря Валентина Илиева разгледа докладваното от съдия Декова гр.дело № 3452 по описа за 2019 год.

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на на „Юробанк България“ АД, представлявано от юрисконсулт Ч., срещу въззивно решение от 26.02.2019г. по в.гр.д.№324/2019г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение от 24.10.2018г. по гр.д.№43233/2016г. на Софийски районен съд за уважаване на предявените от П. И. К. искове с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1 и т.3.

В касационната жалба се поддържа, че решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и необоснованост. По съображения в жалбата се иска решението да бъде отменено. Претендират се разноски. Представя писмена защита.

Ответникът по жалбата П. И. К., чрез процесуален представител адв.А., оспорва жалбата като неоснователна по ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60882/13.12.2021 по дело №3452/2019 9
  Определение №60882/13.12.2021 по дело №3452/2019
  Кои са материално-правните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков офис /клон/, единият от които се закрива и в него работи уволненият служител?
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение №5/26.10.2021 по дело №5/2019
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Решение № 28 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 3055/2018 г. 10
  Решение № 28 от 02.04.2019 г. по гр. д. № 3055/2018 г.
  Дали при закриване на структурно обособено звено има закриване на част от предприятието и в този случай необходимо ли е извършване на подбор с работници или служители на сходна длъжност в друго структурно обособено звено?
 • Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г. 11
  Решение № 105 от 26.06.2019 г. по гр. д. № 3326/2018 г.
  Кои са материалноправните предпоставки за законосъобразно упражняване на правото на уволнение в хипотезата на закриване на част от предприятието, когато работодателят е търговска банка и в населеното място има повече от един банков клон (офис), единият от който се закрива и където работи уволненият?
 • Решение № 228 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 782/2018 г. 12
  Решение № 228 от 02.05.2019 г. по гр. д. № 782/2018 г.
  Кои са юридическите факти (материално-правните предпоставки), които пораждат основанието за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ, предл. първо (закриване на част от предприятието), когато работодателят е банка?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №10/03.02.2022 по дело №2665/2019
  Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или…
 • Решение на общо събрание
  Тълкувателно решение № 6 от 11.01.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г.
  Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателска правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КТ?

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари