*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е разрешен със следното Решение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

С оглед разясненията, дадени в т.4 от ППВС № 5/1972 г., решаващият извод, че правата на всеки от съпрузите върху построеното с общи средства през време на брака в резултат на реализирано право на строеж са съответни на притежаваните от този съпруг права върху дворното място, поражда съмнение за очевидна неправилност.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № ******/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

С решение № ****** г. на Окръжен съд Бургас е отменено решение № ****** г. на Районен съд Бургас в частта относно квотите, при които е допусната делба между И. Г. Р., П. Г. Д. и К. Г. Р. на следните недвижими имоти: самостоятелен обект в сграда с идентификатор .........по КККР на [населено място], с административен адрес на имота [населено място], [улица], ет.3, ап.ляв, с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, с площ 98.21 кв.м, на едно ниво, и самостоятелен обект в сграда с идентификатор ............, с административен адрес [населено място], [улица], ет.5, ап.3, с предназначение на обекта- жилище, апартамент, със застроена площ 62.94 кв.м. В тази част е постановено друго, с което делбата е допусната при права както следва: 1851.66/3825 ид. части за И. Р., 986.66/3825 ид. части за П. Д. и 986.66/3825 ид. части за К. Р..

Първоинстанционното решение е отменено и в частта, с която е допусната делба между И. Г. Р., П. Г. Д. и К. Г. Р. по отношение на 227.60/569 ид. части от УПИ .......... в кв. 146 по плана на [населено място], с площ по скица 455.20 кв.м, представляващ ПИ с идентификатор ...........по КККР на [населено място], и по отношение на този имот искът за делба, предявен от К. Г. Р., е отхвърлен.

Потвърдено е първоинстанционното решение, поправено с решение № 3251 от 27.11.2019 г., в частта, с която е отхвърлено възражението на К. Г. Р. по чл. 30 ЗН за възстановяване на запазената част от наследството, останало от Г. П. Р., поч. през 2016 г. по отношение на следните имоти:

- а/114.59 кв.м от сутерена, обозначен в идейния проект на сградата като „ Склад Р”;

- б/1/3 ид. част от Сутерен „Г” с площ 38.10 кв.м, ведно с ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение по чл. 290 ГПК
    *****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**
    С оглед разясненията, дадени в т.4 от ППВС № 5/1972 г., решаващият извод, че правата на всеки от съпрузите върху построеното с общи средства през време на брака в резултат на реализирано право на строеж са съответни на притежаваните от този съпруг права върху дворното място, поражда съмнение за очевидна…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари