Определение №60/28.05.2021 по дело №415/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60

  гр. София, 28 май 2021 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, трето наказателно отделение в закрито заседание на двадесет и седми май през две хиляди двадесет и първа година в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЧЛЕНОВЕ: АНТОАНЕТА ДАНОВА КРАСИМИРА МЕДАРОВА

  при участието на секретаря и след становище на прокурора от ВКП И. Симов, като разгледа докладваното от съдия Медарова наказателно частно дело № 415/2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност по н.ч.х.д. № 66/2021 год., по описа на Районен съд – гр. Чепеларе.

  В писмено становище прокурорът от Върховна касационна прокуратура изтъква, че предвид обстоятелството, че РС – гр.Чепеларе не разполага със съдия, който да разгледа и реши делото, същото следва да се възложи на друг равен по степен съд.

  Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като обсъди материалите по делото, намира, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за промяна на местната подсъдност на делото по следните съображения:

  С определение на ВКС № 47/28.04.2021 г. н.ч.х.д. № 6/2021 г., по описа на РС-гр. Смолян делото е изпратено на РС-гр. Чепеларе за разглеждане по същество, поради това, че РС- гр.Чепеларе, пред който делото е било образувано съобразно общите правила за определяне на подсъдността не е могъл да образува състав, поради отвод на всички съдии, работещи в съда.

  След изпращането на делото на РС – гр.Чепеларе с определение № 18/05.05.2021 г., съдия К. се е отвела от разглеждане на делото , на осн. чл.29, ал.2 от НПК, поради искане от тъжителката, делото да не се разглежда в района на ОС-гр.Смолян. Със същото определение, като е отчела, че другият работещ в съда магистрат, съдия П. е в дългосрочен отпуск за отглеждане на дете, поради което РС-гр.Чепеларе не може да разгледа делото е прекратила съдебното производство по същото и го е изпратила по компетентност на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

  Върховният касационен съд, трето наказателно отделение, след като взе предвид наличните данни за направен отвод на действащия съдия от Районен съд – гр.Чепеларе и продължителното отсъствие на втория съдия от състава на съда намира, че съществува пречка този съд да сформира законен състав съгласно изискванията на чл. 28 от НПК, който да разгледа делото, / което е производство от частен характер с кратки давностни срокове/ както и, че са налице предпоставките на чл. 43, т. 3 от НПК за определяне на друг, еднакъв по степен съд за разглеждането и решаването му по същество, а именно - Районен съд – гр.Асеновград.

  По изложените съображения и на основание чл. 43, т.3 от НПК, Върховният касационен съд, трето наказателно отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ИЗПРАЩА н.ч.х.д. № 66/2021 год. по описа на Районен съд – гр. Чепеларе за разглеждане и решаване на Районен съд –гр. Асеновград.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Препис от настоящото определение да се изпрати на Районен съд – гр. Чепеларе за сведение.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари