Решение №60/19.04.2021 по дело №3359/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №27/27.01.2021 по дело №3359/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За проверка на допустимостта на въззивното решение предвид диспозитива на първоинстанционния съдебен акт, потвърден с въззивното решение, с който се признават права и на останалите наследници на Л. К. Х., без същите да са ищци по иска за собственост и над притежавания от Н. А. обем права.

Отговор

Когато ищецът твърди и представя доказателства, че е съсобственик на една вещ /имот/ заедно с други лица, той е легитимиран да предяви установителен иск за собственост само за онзи обем права, които счита, че притежава, предвид забраната по чл. 26, ал. 2 ГПК да се предявяват пред съд чужди права от свое име. Такъв ищец не е легитимиран за правата на останалите съсобственици, защото той не е нито техен представител, нито процесуален субституент. Процесуално легитимирани да предявят иск за собственост на останалата част от имота имат единствено останалите съсобственици. Ето защо когато само един от съсобствениците предяви установителен иск за собственост на целия имот, този иск, като предявен в нарушение на императивната норма на чл. 26, ал. 2 ГПК, е недопустим в частта, с която правото на собственост се претендира досежно идеалните части на останалите съсобственици, които не са предявили иск като обикновени другари в процеса на съсобственика си - ищец. В случай, че се признае право на собственост и на непредявилия иск съсобственик, решението в частта относно обема права, принадлежащи на този съсобственик, ще е недопустимо.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в съдебно заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Маргарита Соколова

Членове:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

При секретаря Емилия Петрова, като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 3359/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба, подадена от Община Свищов, срещу въззивното решение № Р-379/17.07.2020 г. по в. гр. д. № 288/2020 г. на Великотърновския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 269/25.11.2019 г. по гр. д. № 600/2018 г. на Свищовския районен съд, с което е прието за установено по отношение на Община Свищов, че Н. С. А. и останалите наследници на Л. К. Х. са собственици на празно място от 970 кв. м., съставляващо пл. № ............ от кв. .... по плана на [населено място], при граници към 1995 г.: улица, Р. П. А., Р. Б. Б., Т. А. Т. и И. Р., който попада в поземлени имоти с идентификатори ..........., ............, ................. и. ..........., има площ от 978 кв. м. и заема пространството между начупената линия между плочките с посочени координати.

Ответникът по касация - ищец по делото Н. С. А., счита касационната жалба за неоснователна.

Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., провери заявените с жалбата основания за отмяна на въззивното решение и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато с определение № 27/27.01.2021 г. на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2-ро ГПК за проверка на допустимостта на въззивното решение, потвърдило диспозитива на първоинстанционния съдебен акт, с който се признават права освен на предявилия иска Н. С. А., и на останалите наследници на Л. К. Х., без същите да са ищци по иска за собственост, и над притежавания от Н. С. А. обем права.

Мотиви

Съгласно чл. 26, ал. 1 ГПК страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Според чл. 26, ал. 2 ГПК освен в предвидените от закон случаи никой не може да предявява от свое име чужди права пред съд.

Когато ищецът твърди и представя доказателства, че е съсобственик на една вещ /имот/ заедно с други лица, той е легитимиран да предяви установителен иск за собственост само за онзи обем права, които счита, че притежава, предвид забраната по чл. 26, ал. 2 ГПК да се предявяват

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари