Решение №60/04.06.2021 по дело №3052/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №576/30.12.2020 по дело №3052/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Многократно по-високите доходи на единия съпруг, могат ли да бъдат основание за определяне на по-голям дял на основание чл.29, ал.3 СК, когато без тези по-високи доходи имуществото не би могло да бъде придобито?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

Председател:
Камелия Маринова

Членове:
Веселка Марева, Емилия Донкова

при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдията Емилия Донкова гр. д. № 3052/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

С определение № 576 от 30.12.2020 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 743, постановено на 18.06.2020 г. по в. гр. д. № 1679/2019 г. по описа на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на предявения от Д. Х. П. срещу Л. В. П. иск с правно основание чл.29, ал.3 СК за определяне на по-голям дял в размер на 9/10 ид. ч. от общото на страните имущество, придобито по време на брака, сключен на 04.06.1977 г. и прекратен с развод на 03.11.2016 г., поради значително по-голям принос и за отхвърляне на предявения от Л. В. П. срещу Д. Х. П. насрещен иск за определяне на по-голям дял в размер на 7/10 ид. ч., по жалбата на Д. Х. П.. Касаторът иска обжалваният съдебен акт да бъде отменен като неправилен - касационно отменително основание по чл.281, т.3 ГПК. С цитираното по-горе определение не е допуснато касационно обжалване на решението по жалбата на Л. В. П..

В съдебно заседание ответницата Л. В. П., чрез процесуалния си представител, не изразява становище. В писмена защита излага съображения за неоснователност на касационната жалба.

Мотиви

Върховният касационен съд на РБ, състав на Второ г. о., провери правилността на въззивното решение на заявените с жалбата основания и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по следния материалноправен въпрос: многократно по-високите доходи на единия съпруг, могат ли да бъдат основание за определяне на по-голям дял на основание чл.29, ал.3 СК, когато без тези по-високи доходи имуществото не би могло да бъде придобито.

По основанието за допускане на касационното обжалване.

Многократно по-високите доходи на единия съпруг могат да бъдат основание за определяне на по-голям дял на основание чл.29, ал.3 СК, когато без тези по-високи доходи имуществото не би могло да бъде придобито, като се отчитат особеностите на всеки конкретен случай, обуславящи значителността на приноса. В цитирания по-горе смисъл са решение № 237/27.06.2011 г. по гр. д. № 931/2010 г., решение № 136/11.07.2016 г. по гр. д. № 607/2016 г. на първо г. о., решение № 144/06.12.2019 г. по гр. д. № 1076/2019 г. и решение № 117/22.12.2020 г. по гр. д. № 780/2020 г. на второ г. о., като даденото в тях разрешение се възприема и от настоящият съдебен състав.

Върховният касационен съд на РБ, състав на Второ г. о., като разгледа жалбата, намира за установено следното:

Д. Х. П. е предявил срещу Л. В. П. иск за определяне на по-голям дял от имуществото, включващо се в прекратената съпружеска имуществена общност. Изложил е твърдение, че бракът между страните е бил сключен на 04.06.1977 г. и прекратен с развод на 03.11.2016 г. Посочил е, че приносът му значително надхвърля приноса на ответницата. Придобитото имущество е закупено изключително с негови средства, получени като трудови възнаграждения от работата му в „Български морски флот“ в периода 1990 г. – 2002 г.

Ответницата е предявила насрещни искове за определяне на по-голям дял от общото имущество. Посочила е, че изключителният й принос се изразява в полагане на грижи за семейството и отглеждане на детето, тъй като съпругът й

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари