Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021


Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховен касационен съд на РБ, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

Председател:
ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове:
ГЕНИКА МИХАЙЛОВА, ЛЮБКА АНДОНОВА

при секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдията Андонова гр.д. № 1555/2021 описа на ВКС за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е въззивно решение № 30 от 11.1.2021 г, постановено по гр.дело № 2446/2020 гна АС-София, Първи граждански състав, с което е отхвърлен иск с правно основание чл.2б ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 100 000 лв.

Касационен въпрос

С определение № 60692 от 25.10.21 г, постановено по делото е допуснато касационно обжалване на въззивното решение, на основание чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: кои са обстоятелствата (критериите), които съдът следва да вземе предвид при преценката си дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на разследване.

Мотиви

По отговора на поставения въпрос :

Разпоредбата на чл.6 , пар. 1 КЗПЧОС следва да се тълкува в контекста на цялата система на Конвенцията.При преценката дали едно наказателно производство, което не е преминало в своята съдебна фаза, е спор за граждански права смисъла на Конвенцията, понятието "при определяне на неговите граждански права и задължения" обхваща всеки гражданин, чиито права и задължения се засягат пряко от производството, включително и от досъдебното такова, т.е. и лицето, пострадало от престъпление, каквото качество съобразно разпоредбата на чл.76 НПК има частният обвинител ( чл. 6 КЗПЧОС може да се приложи дори при отсъствие на искане за парично обезщетение – достатъчно е изходът от производството да е решаващ за въпросното “гражданско право” - виж пар.65 от делото Перез срещу Франция, пар.66 от делото Морейра де Азеведо срещу Португалия и пар. 29 от делото Хелмърс с/у Швеция -Европейски съд по правата на човека).

Нормата на чл.2б ЗОДОВ предоставя ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №306/22.10.2019 по дело №4482/2017
  За критериите и съотношението между тях при определяне на вредите, съответно обезщетението от нарушение на правото на разглеждане и решаване на дело в разумен срок съгласно чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС и има ли значение качеството на страната по забавеното дело при преценка на критерия предмет на производството?
 • Решение №272/27.01.2020 по дело №924/2019 3
  Решение №272/27.01.2020 по дело №924/2019
  Относно определянето на размер на обезщетението за действително причинените на ищеца неимуществени вреди, който да отговаря на законоустановения критерий за справедливост, установен с правната норма на чл. 52 от ЗЗД. Обвързан ли е съдът, сезиран с иск по чл. 2б от ЗОДОВ, от решението на министъра на правосъдието или оправомощеното…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 320 от 27.12.2016 г. по гр. д. № 2403/2016 г.
  За задължението на съда при определяне на размер на обезщетение за неимуществени вреди от нарушаване на правото за разглеждане и решаване на дело в разумен срок да съобрази всички конкретно обективно съществуващи обстоятелства от значение за критерия „справедливост”, включително обстоятелството, че пострадалият се е дезинтересирал от неразумно дълго продължилото производство…

Цитирано в

 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение №****/**.**.2022 по дело №****/2021
  Относно критериите, които съдът съобразява при преценката си дали едно наказателно производство може да се счете за „спор за граждански права“, по смисъла на чл. 6, пар. 1 КЗПЧОС, по отношение на лице, което е пострадало от престъпление, предмет на висящото разследване.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари