*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 592

  гр. София 14.07.2022 година.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 08.06.2022 (осми юни две хиляди двадесет и втора) година в състав:

  Председател: Зоя Атанасова

  Членове: Владимир Йорданов

  Димитър Димитров

  като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № 3584 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 от ГПК и е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 262 371/07.06.2021 година, подадена от Д. Д. К.-И. и И. К. И. срещу решение № 79/10.05.2021 година на Окръжен съд Сливен, постановено по гр. д. № 92/2021 година, в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение № 260 022/14.08.2020 година на Районен съд Сливен, І-ви граждански състав, постановено по гр. д. 6835/2019 година в частта му, с която Д. Д. К. - И. и И. К. И., на основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 430, ал. 1 от ТЗ, са осъдени да заплатят солидарно на „Юробанк България“ АД [населено място] сумата от 2808.53 CHF, представляваща част от неплатена главница по договор за кредит за покупка на недвижим имот № HL 33 920/23.04.2008 година, като общо дължимата предсрочно изискуема главница по договора е в размер на 64 593.00 CHF, заедно със законната лихва върху главницата, считано от 11.12.2019 година до окончателното заплащане.

  В подадената от Д. Д. К.-И. и И. К. И. касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение в обжалваната му част е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила и е необосновано. Поискано е същото да бъде отменено в посочената част и вместо него да бъде постановено друго, с което предявените от „Юробанк България“ АД [населено място] срещу касаторите осъдителни искове с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД и чл. 430, ал. 1 от ТЗ, да бъдат отхвърлени.

  В изложението към касационната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 от ГПК се твърди, че са налице основанията за допускане на касационно обжалване на решението на Окръжен съд Сливен по чл. 280, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ГПК.

  Ответникът по касационните жалби „Юробанк България“ АД [населено място] е подал отговор на същата с вх. № 262 786/22.07.2021 година, с който е изразил становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари