*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  10

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 591/14.07.2022 г.

  Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на единадесети юли две хиляди и двадесет и втора година в състав:

  Председател: Веска Райчева

  Членове: Геника Михайлова

  Анелия Цанова

  разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 1432 по описа за 2020 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Обжалвано е решение № 208/10.12.2019 г. по гр.д. № 602/2018 г., с което Пловдивски апелативен съд, потвърждавайки решение № 333/ 01.08.2018 г. на Смолянски окръжен съд е отхвърлил иска на „Демано“ ООД срещу Народното събрание на Република България по чл. 4, параграф 3 от Договора за европейски съюз (ДЕС) за сумата 25 001.00 лв.

  Производството по делото е спряно с определение № 190/07.07.2020 г. по настоящото дело до приключване на: 1) тълк. д. № 2/2015 г. но Общото събрание на гражданска и търговска колегия на ВКС и на първа и втора колегия на ВАС и 2) дело С-366/2019 на Съда на Европейския съюз.

  Тълкувателното дело приключи с определение № 1/25.03.2021 г. за отклоняване. Дело С-366/2019 г. е заличено с определение от 26.10.2021 г. на Председателя на СЕС. Отпаднали са привременните пречки за допустимост на касационното производство. То следва да бъде възобновено.

  Решението е обжалвано от „Демано“ ООД с искане да бъде допуснато до касационен контрол за проверка за правилност по следните въпроси (първите пет – материалноправни, а останалите - процесуалноправни:

  1. Представлява ли имущество, защитено от чл. 17, пар. 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз (ХОПЕС), вземането по договор за цената на произведената електрическа енергия, чийто размер и срок за изплащане са определени с нормативен акт?

  2. Закрилата на имуществото по чл. 17, пар. 1 ХОПЕС зависи ли от размера или стойността на притежаваното имущество и изключва ли най-благоприятното ползване на имущество, в смисъл на носещо най-големи очаквани приходи?

  3. Съответства ли на принципите за недискриминация, равно третиране и равнопоставеност, заложени в решенията на СЕС по дела С-319/02 и С-443/06 въведеното с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн. ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) намаляването на преференциалните цени за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници само за определени производители – тези, които са подали заявление за подпомагане преди влизане в сила ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари