Разпореждане №59/31.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 59

  гр. София, 31.05.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4502 от 26.05.2021 г., образувана по касационна жалба вх. № 264025 от 09.03.2021 г. срещу Решение № V - 224/28.01.2021 г. по в.гр.д. № 1873/2020 г. по описа на Окръжен съд - Бургас, констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 34 ЗС/фаза по допускането/ - I поток;

  Коефициент …… за правна и фактическа сложност.

  Касационната жалба не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК/пощенско клеймо от 05.03.2021 г./ – препис от обжалваното въззивно решение е връчен на касаторите на 08.02.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по делото пред I – инстанция лист 55;

  6/ не е внесена дължимата държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – в общ размер от 60 лв., внесена е една държавна такса в размер на 30 лв.;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на препис – депозиран е отговор, в който се съдържа искане за присъждане на разноски.

  Предвид изложеното касационна жалба вх. № 264025 от 09.03.2021 г. не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а преписката следва да бъде върната на администриращия съд за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30 лева по сметка на ВКС, касаторите са задължителни другари с оглед участието им в производството, но тъй като всеки от тях защитава самостоятелно право, независимо че е подадена обща жалба, всеки от тях дължи отделна държавна такса.

  По изложените съображения, председателят на второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд – Бургас за отстраняване на допуснатите нередовности с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари