Решение №59/14.07.2021 по дело №116/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 59

  гр. София, 14 юли 2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и пети март през 2021 г. в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ПАНЕВА

  НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  при участието на секретаря Невена Пелова и в присъствието на прокурора Калин Софиянски разгледа докладваното от съдия Панева касационно наказателно дело № 116 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Касационното производство е образувано по протест на прокурор от Апелативна прокуратура - гр.Велико Търново срещу решение № 159 от 26.11.2020 г. на Великотърновския апелативен съд по ВНОХД № 357/2020 г.

  Според протеста, при постановяването на оспорения въззивен акт е игнорирана част от доказателствената съвкупност, което е довело до неправилното оправдаване на подсъдимия и до неприлагане на закон, който е трябвало да бъде приложен. Настоява се, че е нарушено правото на справедлив процес на пострадалия и на прокурора. Направено е искане за отмяна на решението и за връщане на делото за повторното му разглеждане от друг състав на апелативната инстанция.

  В съдебното заседание пред настоящия състав представителят на Върховната касационна прокуратура поддържа протеста, изложените в него съображения и направеното искане и пледира за неговото уважаване.

  Защитникът на подсъдимия - адв. А. моли протестът да бъде отхвърлен, като заявява несъгласие с аргументите на прокурора. Според нея въззивният съд е подложил на задълбочен анализ целия доказателствен материал без да допуска игнориране на части от него, като твърдението на свид. П., че е станал очевидец на събитието на престъплението не намира сигурна опора в събраните доказателства.

  Подсъдимият заявява солидарност с аргументите на защитника си. В последната си дума моли въззивното решение да бъде потвърдено, като заявява, че е невинен.

  Настоящият съдебен състав, след като обсъди доводите на страните и и извърши проверка в пределите, определени от чл. 347, ал. 1 НПК, установи следното:

  С присъда № 5 от 24.01.2020 г., постановена по НОХД № 83/2019 г. състав на Габровския окръжен съд е признал подсъдимия Н. Л. Б. за невиновен в това на 09.09.2016 г., около 19:30 часа в [населено място], на [улица]до № 79, при условията на опасен рецидив да е отнел от владението на С. Д. С. чужди движими вещи на обща стойност 142,40 лв. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и го е оправдал по обвинението по чл. 199, ал. 1, т. 4 вр. чл. 198, ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „б“ НК.

  След протест на прокурора и с присъда № 100130 от 06.07.2020 г., постановена по ВНОХД № 102/2020 г. състав на Великотърновския апелативен съд е отменил така постановения първоинстанционен акт и вместо това е признал подсъдимия за виновен в извършването на вмененото му престъпление, като му е наложил наказание от пет години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

  В рамките на упражнен по инициатива на защитника на подсъдимия инстанционен контрол и с решение № 136 от 27.10.2020 г. по к.н.д. № 693/2020 г. Върховният касационен съд, трето наказателно отделение е отменил въззивната присъда и е върнал делото за ново разглеждане от въззивен съдебен състав, констатирайки нарушение на правото на подсъдимия на справедлив процес.

  С оспореното понастоящем по касационен ред въззивно съдебно решение първоинстанционната присъда е потвърдена.

  Протестът срещу този акт е неоснователен.

  Като се има предвид, че според чл. 349, ал. 2 НПК прокурорът може да подава протест в интерес единствено на обвинението и на подсъдимия, отговор по касационен ред следва да получи възражението за нарушаване на правата на обвинителя и правилата на справедливия процес.

  От цялостното изложение е възможно да се отдиференцира претеция за допуснато от въззивния съд нарушение в процеса по доказването, което според обвинителя е довело до накърняване на правата му в производството и на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари