Решение №58/13.05.2021 по дело №376/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №714/21.12.2020 по дело №376/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпроси

За тежестта за доказване при оспорване истинността на нотариално удостоверяване?

За задължението на въззивния съд да обсъди всички значими за делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и да изложи съображения кои от тях кредитира или не и защо?

Отговори

Нотариалното удостоверяване представлява официален свидетелстващ документ, поради което оспорването на истинността му се осъществява по правилото на чл. 193, ал. 3, изр. 1 ГПК, т. е. тежестта за доказване на неговата неистинност (неавтентичност или невярност) е за страната, която го оспорва. Това е и отговорът на първия от въпросите, по които е допуснат касационният контрол.

Въззивният съд е задължен да обсъди всички значими за делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и да изложи съображения кои от тях кредитира или не и защо – задължение, което следва както от самия закон (чл. 12 ГПК и чл. 236 ал. 2 ГПК), така и от създадената в тази насока последователна практика на ВКС.

Спазването на установените в закона преклузивни срокове, каквито са и сроковете по чл. 74, ал. 2 ТЗ, е условие за допустимостта, а не за основателността на иска.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в съдебно заседание на тридесет и първи март две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

при секретаря Александра Ковачева изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 376/2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „К.” АД, гр. София срещу решение № 2487 от 13.11.2019 г. по в. т. д. № 2977/2019г. на Софийски апелативен съд, с което, след отмяна на постановеното от Софийски градски съд, VІ-7 състав решение № 770 от 22.04.2019 г. по т. д. № 7640/2016 г., е уважен предявеният от „Ф.“ ЕООД, гр. София срещу дружеството-касатор иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна решенията на Общото събрание на акционерите в същото дружество от 27.06.2016 г.

В касационната жалба се поддържа, че атакуваното решение е неправилно поради допуснати съществени нарушения на процесуалния закон. Изразено е несъгласие с извода за допустимост на предявения иск и по-конкретно – че същият е предявен в преклузивния срок по чл. 74, ал. 2 ТЗ. Според касатора, неправилността на този извод произтича от това, че: въззивният съд е игнорирал правилата за разпределение на доказателствената тежест, като е счел, че дружеството-ответник по иска следва да докаже истинността на нотариалното удостоверяване на препис от документ (протокола от ОС) по отношение на датата на представянето му; извършил е превратно тълкуване на заключението на експертизата, като е приел, че не е ясно дали отбелязаната дата в протокола от ОС е действителната; позовал се е на невъвеждане на процесното нотариално удостоверяване в Единната информационна система „Единство“ на Нотариалната камара, без да съобрази, че то не подлежи на такова въвеждане съгласно чл. 9а от Наредба № 32/97г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори; не е обсъдил всички събрани по делото доказателства и по-конкретно – не е изложил съображения защо не кредитира показанията на свидетеля М. Чуролеев. В касационната жалба е релевирано изрично оплакване и срещу извода на решаващия състав, че не е налице частична недопустимост на решението по отношение на решенията по т. 5 и т. 6 от дневния ред на процесното Общо събрание, която, според касатора, се дължи на факта, че след вписване на спорните промени в състав на СД, вече е вписан нов състав на Съвета.

Касационен въпрос

С определение № 714 от 21.12.2020 г. по настоящото дело, касационното обжалване е допуснато на основание по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите: „1. За тежестта за доказване при оспорване истинността на нотариално удостоверяване и 2. За задължението на въззивния съд да обсъди всички значими за делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и да изложи съображения кои от тях кредитира

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари