Решение №58/24.06.2021 по дело №1986/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 58

  София, 24.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ

  Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

  МАЙЯ РУСЕВА

  при секретаря Анжела Богданова

  изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр.д.№ 1986 по описа за 2020 г.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби“ АД, гр.Варна, подадена чрез процесуалния му представител адвокат Л. М., срещу решение № 226 от 19.02.2020 г. по в.гр.д. № 202/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е потвърдено решение № 5458 от 05.12.2019 г. по гр.д. № 6892/2019 г. на Варненския районен съд. С първоинстанционното решение е признато за установено по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК в отношенията между страните по делото, че И. Б. П. не дължи на „Енерго-Про Продажби“ АД сумата в размер на 6 616,40 лева, представляваща корекция на консумирана електроенергия за периода 01.03.2018 г. - 28.02.2019 г. по отношение на обект в [населено място], област Р., с клиентски № [ЕГН], абонатен № [ЕГН], за която сума е издадена фактура № [ЕГН] от 03.04.2019 г. Въззивният съд е приел, че е предявен иск по реда на чл. 124, ал. 1 ГПК за установяване недължимостта на процесната сума на ответното дружество, поради което в тежест на ответника е да докаже дължимостта на начислената сума, а именно, че в резултат на извършената проверка законосъобразно и при спазване на предвидените в ПИКЕЕ и ОУ е начислена сумата - предмет на иска - в правилен размер, като количество електроенергия е реално доставено на ищцата. Съществуващите договорни отношения между страните се регламентират от действащите Закон за енергетиката, ОУ по договора за доставка и продажба на електроенергия, одобрени с решение № ОУ–061 от 07.11.2007 г. на ДКЕВР /сега КЕВР/, както и от разпоредбите на ПИКЕЕ, обнародвани в „Държавен вестник“ брой 98 от 12.11.2013 г. От КП от 28.02.2019 г. се установява, че на посочената дата е извършена проверка на СТИ, отчитащо потреблението в обекта на ищеца, като предвид констатираните показания в регистър 1.8.3. е извършена подмяна на електромера и монтиране на нов при посочени нулеви показания за дневна и нощна тарифа. Изготвена е метрологична експертиза на СТИ от БИМ, ГД МИУ - РО Р., за което е съставен КП № 502 от 29.03.2019 г., в който е документирано, че е осъществявана външна намеса в тарифната схема на електромера, като е установено наличие на преминала електроенергия по трета тарифа /1.8.3./ - 34 143,913 кВтч, която не е визуализирана на дисплея. Електромерът съответства на метрологичните характеристики и изискванията за точност при меренето, но не и на техническите изисквания. Със становище за начисление на електроенергия от 02.04.2019 г. е одобрено начисляването на допълнително количество електроенергия в размер на 34 143 кВтч за периода 01.03.2018 г. - 28.02.2019 г. Корекцията е извършена на основание член 50 от ПИКЕЕ. Въз основа на това становище по партидата на абоната е било начислено допълнително количество електроенергия за посочения период в посочения размер, за остойностяване на която е издадена фактура от 03.04.2019 г. за сумата от 6 616,40 лева. По делото е представена процесната фактура, видно от съдържанието на която е, че начисленото количество електроенергия е с посочено основание „служебно“.От заключението на вещото лице по изслушаната съдебно-техническа експертиза, включително с обясненията, дадени от вещото лице при изслушването му в съдебно заседание, проведено на 28.10.2019 г., се установява, че СТИ е от одобрен тип, в метрологична годност. Практически е невъзможно да се определи началният момент, от който е започнало натрупването на електроенергия по трета тарифа, още повече че абонатът е битов и СТИ е тарифирано да отчита само по две тарифи. Наличието на данни, записани в регистър 1.8.3. се дължи на неправомерно софтуерно вмешателство в програмата за

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари