Определение №****/**.**.2022 по дело №****/2021

Определение

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

Анотация

Въпрос

Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

1

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №576

Гр. София, 22.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, III гражданско отделение в закрито съдебно заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и втора година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Орешарова гр. д.№4178 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Г. С. Д., представляван от адв. Ц. С. – САК срещу въззивно решение № 788/06.07.2021 г., постановено по в.гр. д. № 1419 по описа за 2021г. на Софийски апелативен съд, 1-ви състав, с което е потвърдено решение № 260706/03.02.2021 г., постановено по гр.д. № 15294/2019 г. по описа на Софийски градски съд, с което е осъдена Прокуратурата на Република България да заплати на Г. С. Д. сумата от 3 000 лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от незаконно обвинение в извършване на престъпление по чл.248а, ал.2, вр. ал.1 НК, за което е оправдан с влязло в сила на 24.11.2014год. решение по нахд№4012/2013год. по описа на СГС, 15-ти състав и сумата от 200 лв. – обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в разходи за платено за защита в наказателното производство адвокатско възнаграждение, на основание чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОДОВ, ведно със законната лихва върху главницата от 21.11.2019г. Потвърдено е първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен искът за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди за разликата до пълния претендиран размер от 40 000 лв., както и за сумата от 17 734.12 лв. – претендирани като претърпени имуществени вреди, представляващи изтеглени кредити и за сумата от 12 400 лв. – представляващи пропуснати ползи и неполучен девидент.

Касаторът счита, че въззивното решение е незаконосъобразно, необосновано, постановено при съществени процесуални нарушения. Иска се отмяна на въззивното решение и постановяване на решение, с което предявените искове да бъдат уважени изцяло. Оспорва, че критерият за оценка на неимуществените вреди по справедливост правилно е приложен и отказът да бъдат оценени имуществените вреди.

В приложеното към касационната жалба изложение на основанията за допускане на касационното обжалване, касаторът сочи, че решението е незаконосъобразно и явно несправедливо на основание чл. 281, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 280 ГПК, неправилно поради нарушение на материалния закон – чл. 52 от ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

Leave a comment

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!

Бъдете в крак с практиката!

Запишете се за информационните ни бюлетини Dictum! Обещаваме да Ви информираме редовно за най-новата практика на ВКС по граждански и търговски дела!