Разпореждане №57/13.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 57

  гр. София, 13.05.2021 г.

  ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА - Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена проверка по регистрирана преписка с вх. № 4054/12.05.2021 г. по вх. рег. на ВКС, констатира следното:

  Постъпила е молба за отмяна с вх. № 265772/24.03.2021 г. по вх. рег. на Районен съд - Сливен, срещу Решение № 164/02.10.2019 г. по в. гр. д. № 430/2019 г. на Окръжен съд - Сливен, недопуснато до касационно обжалване с Определение № 517/01.10.2020 г. по т. д. № 2770/2019 г. на ВКС, II т. о., с подател Ж. Т. П..

  Съдебният акт подлежи на отмяна.

  Молителят твърди, че срокът по чл.305 ГПК тече от 25.12.2020 г.

  Молбата е подадена на 24.03.2021 г.

  Молбата отговаря на изискванията по чл.260, във връзка с чл.306, ал.1 ГПК.

  Молбата отговаря на изискванията по чл.261, във връзка с чл.306, ал.1 ГПК - подадена е лично от Ж. Т. П..

  Молбата съдържа изложение на основанията за отмяна.

  Изпълнена е процедурата по връчване на преписи по чл.306, ал.З ГПК.

  Постъпил е отговор от „ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, чрез адвокат М. В. с пълномощно, приложено към отговора на молбата за отмяна.

  Представен е платежен документ от 12.04.2021 г., удостоверяващ внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 30 лв., постъпила по сметка на ВКС, съгласно счетоводно удостоверяване от 12.05.2021 г. Дължимата държавна такса в конкретния случай е 540, 38 лв., определена като 2 на сто от цената на предявения иск, в съответствие с чл.18, ал.1 ГПК. Молителят следва да представи платежен документ, удостоверяващ доплащането по сметка на ВКС на сумата от 510, 38 лв., представляваща разликата до пълния дължим размер на държавната такса.

  Налице са предпоставките за изключване от разпределение на основание чл.22, ал.1, т.1 - 5 ГПК на съдиите Н. М. и Г. И., поради участието им в съдебния състав постановил Определение № 517/01.10.2020 г. по т. д. № 2770/2019 г. на ВКС, II т. о.

  С оглед направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната молба за отмяна не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на II т.о. на ВКС,

  РАЗПОРЕДИ:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 4054/12.05.2021 г. на Районен съд - Сливен, който следва да укаже на Ж. Т. П. да представи платежен документ, удостоверяващ доплащането по сметка на ВКС на сумата от 510, 38 лв., представляваща разликата до пълния дължим размер на държавната такса, който е 540, 38 лв.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари