Решение №57/29.06.2021 по дело №3007/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №15/11.01.2021 по дело №3007/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При извършено от първоначалните съсобственици разпределение на ползването на двора чрез обособяване на паркоместа и сключени след това от тях сделки, с които прехвърлят на други лица идеални части от поземления имот, допустимо ли е последващ приобретател на идеални части от поземления имот да защитава чрез иск по чл. 109 ЗС възможността да ползва незастроената част от двора, върху която са разположени паркоместа?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

при участието на секретаря Стефка Тодорова като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр. д.№ 3007 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 8827 от 20.12.2019г. по гр.д. № 12009/2019г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 127546 от 29.05.2019г. по гр.д. № 64061/2018г. на Софийския районен съд, в частта, с която И. Д. Т., Д. А. П., Б. Б. А.-С. и Л. Н. О. са осъдени на основание чл.109, ал.1 ЗС да преустановят създадените от тях пречки на М. И. М. за упражняване на правото му на собственост върху незастроено място, УПИ *, кв.117, с идентификатор *** по КККР на Столична община, Район „В.“, като му осигурят безпрепятствен достъп до имота за ползване по предназначение.

Касационната жалба е подадена от ответниците Б. Б. А.-С., Л. Н. О., И. Д. Т. и Д. А. П. и е приподписана от адв. П. С.. В нея се поддържа, че решението е недопустимо, както и неправилно поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Недопустимостта се извлича от липсата на правен интерес спрямо иска по чл.109 ЗС, доколкото ищецът разполага с друг способ за защита - иск за отмяна решението на общото събрание на етажната собственост по чл.40 ЗУЕС. Ако решението се приеме за допустимо, то неправилен се явява според касаторите изводът, че извършеното прехвърляне от етажен собственик на притежавания от него обект, е основание за извършване на ново разпределение на ползването на паркоместата.

Ответникът М. И. М., чрез пълномощника си адв. С. Й., излага в писмения си отговор подробни съображения за неоснователност на жалбата.

Осъдителното решение на първата инстанция по чл.109 ЗС не е било обжалвано пред въззивния съд от ответницата М. А. Ц. и спрямо нея решението е влязло в сила.

Касационен въпрос

С определение №15 от 11.01.2021г. е допуснато касационно обжалване на решението на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по релевантния за спора въпрос: при извършено от първоначалните съсобственици разпределение на ползването на двора чрез обособяване на паркоместа и сключени след това от тях сделки, с които прехвърлят на други лица идеални части от поземления имот, допустимо ли е последващ приобретател на идеални части от поземления имот да защитава чрез иск по чл.109 ЗС възможността да ползва незастроената част от двора, върху която са разположени паркоместа.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, установи следното:

Производство е по искова молба на М. И. М. против Б. Б. А.-С., Л. Н. О., И. Д. Т., М. А. Ц. и Д. А. П., с която е предявен иск по чл.109, ал.1 ЗС за осъждане на ответниците да преустановят неоснователните си действия, с които създават пречки за упражняване от М. И. М. на правото му на собственост върху незастроено място УПИ *, кв.117, с идентификатор *** по КККР на [населено място], като му осигурят безпрепятствен достъп за ползване на незастроеното място по предназначение. В исковата молба е изложено, че от момента на придобиване на право на собственост върху апартамента и идеални части от поземления имот ищецът прави опити да паркира собственото си МПС в

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари