Решение №57/28.06.2021 по дело №1593/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №883/14.12.2020 по дело №1593/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

В случаите, когато истинността на отразените в протокола за извършен подбор обстоятелства се оспорва от уволнения работник или служител, работодателят следва ли да проведе пълно доказване на законността на проведения подбор, включително чрез разпит на свидетели, имащи непосредствени впечатления от нивото на справяне с работата на участвалите в подбора?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети март, две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
МАРИО ПЪРВАНОВ

Членове:
ИЛИЯНА ПАПАЗОВА, МАЙЯ РУСЕВА

при секретаря Анжела Богданова изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 1593/2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на С. Н. Т., [населено място], подадена от пълномощника му адвокат В. Т., срещу въззивно решение №333 от 28.02.2020 г. по гр.д. №256/2020 г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение от 22.11.2019 г. по гр.д.№12587/2019 г. на Варненския районен съд и са отхвърлени исковете на С. Н. Т., [населено място], срещу „Пристанище Варна” ЕАД, град Варна, с правно основание чл.344, ал.1 КТ, т.1, т.2 и т.3 за признаване за незаконно уволнение, извършено със заповед №32/21.06.2019 г. поради съкращаване на щата; за възстановявявнае на заеманата до уволняването му длъжност - „специалист интегрирана система за управление“ в Отдел „Анализи, стратегии и интегрирана система за управление“ в „Пристанище - Варна“ ЕАД и за заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа поради незаконното му уволнение, като са присъдени и деловодни разноски съобразно изхода на спора. Първоинстанционното решение не е обжалвано в частта, с която е отхвърлен искът за обезщетение по чл.225, ал.1 КТ за сумата над 5 180.94 лв. и в тази част е влязло в сила.

Въззивният съд е приел, че ищецът е работил в ответното дружество като специалист интегрирана система за управление в отдел „Анализи, стратегии и интегрирана система за управление“. Има реално съкращаване на щата. Извършеният подбор е законен. Работодателят не е одобрявал критерии наличие или липса на „дисциплинарно наказание". Одобреният критерий за оценка е „Качество и начин на изпълнение на възложените задачи и спазване на трудовата дисциплина" и именно този критерий е оценила и назначената със заповед №308 от 10.06.2019г. комисия. Индивидуалните оценки на всички лица, участвали в подбора, са поставени след преглед на документите, които се съхраняват в трудовите им досиета. В трудовото досие на ищеца е установено наличие на докладна записка №3058 от 14.05.2019г. на прекия му ръководител. От нея става ясно, че ищецът не спазва /не уплътнява/ установеното му работно време. От справката, съдържаща се в личното му досие, се установява, че за периода 16.04.2019г. - 15.05.2019 г. има преждевременни напускания и закъснения. Това според работодателя се отразява върху начина на изпълнение на поставените задачи и спазване на трудовата дисциплина. В личното досие на ищеца е установено наличието на уведомително писмо №3174 от 20.05.2019г. с което е инициирано дисциплинарно производство „предупреждение за уволнение", където подробно са посочени периодите от време, в които не е на работното си място без да има основание за това. Освен това в досието е установено наличие на обяснение №3304 от 23.05.2019г., от което е видно, че ищецът не е спазил установеното време за обедна почивка, а закъсненията обяснява със служебни разговори и изпълнение на задачи. По-голяма част от констатациите „влиза-излиза" са за по-малко от 5 мин. и наказание „предупреждение за уволнение" е твърде пресилено. С оглед на гореизложеното и поради това, че в утвърдената методика за оценка по чл.329 КТ, оценяваният критерии е „Качество и начин на изпълнение на възложените задачи и спазване на трудовата дисциплина", комисията чиито член е и прекият ръководител на ищеца, който има пряко наблюдение върху неговата работа, е направила извод, че той не спазва регламентираното време за почивка, което е от 12.00ч. до 12.30ч. което е нарушение на трудовата дисциплина. Тези констатации са записани

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари