Определение №567/21.12.2020 по дело №2675/2020

Спорът е разрешен с Решение №25/19.07.2021 по дело №2675/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

За приложимостта на чл. 34в ЗСПЗЗ и дали при преработка на план за земеразделяне новите решения на ПК/ОбСЗ за конкретното отреждане на възстановени земеделски имоти по новия план за земеразделяне в полза на първоначалния собственик предполагат ли възможност да бъдат издадени в полза на последния собственик – приобретател с оглед на вече придобити права на собственост и евентуалното им отпадане с обратна сила след преработка на плана за земеразделяне и обезсилване на първоначалните реституционни решение по силата на закона?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание на седми декември две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ:
СНЕЖАНКА НИКОЛОВА, ГЕРГАНА НИКОВА

изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр. дело № 2675/2020 г.

Производство по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано по касационна жалба с вх. № 3807/15.06.2020 г. подадена от Г. Х. С. от с.Г.П. чрез адв.Г. П. АК - В. против Решение № 122/11.05.2020 год. по В. гр. дело № 610/2019 г. на ОС– Враца , постановено в производство по чл. 344, ал.1 ГПК във вр. на чл. 34 ЗС и чл. 69 ЗН на земеделски земи, възстановени по реда на ЗСПЗЗ.

С посоченото решение окръжния съд, в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 ГПК и сл. е потвърдил Решение № 677/27.07.2019 год. по гр.дело № 914/2019 год. на РС-Враца , постановено в първа фаза на производство по съдебна делба, в частта , с което е допусната съдебна делба между страните по делото на земеделски земи , възстановени на общ наследодател по реда на ЗСПЗЗ след като е прието за безспорно наличие на съсобственост, подлежаща на делба, при посочените права на страните.

Мотиви

С касационната жалба се поддържа, че обжалваното решение е неправилно, постановено при нарушение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила, твърди се че обжалваното въззивно решение е необосновано, основания за отмяна по смисъла на чл. 281, т.3 ГПК.

Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, т. 1, ГПК с доводи, че по процесуално – правните въпроси : какви са дължимите действия на съда при уточняване на актуалното състояние на имотите, предмет на делбеното производство респективно предмета на спора и представлява ли процесуално нарушение неуказването от страна на съда на ответника, че следва да поиска назначаване на експертиза или служебно назначаване на такава при неизяснен предмет на спора? въззивното решение е постановено в противоречие със задължителните разяснения ТР № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС, както и на практиката на ВКС обективирана по Решение № 195/29.01.2018 г. по гр.д. № 5301/2016 г. на I – г.о. и Решение № 311/04.01.2012 г. по гр.д. № 503/2011 г. на II – г.о.

Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, т. 1, ГПК с доводи, че по въпроса : допустимо ли е ПК/ОбСЗ сама да изменя или отменя своите решения и представляват ли те стабилни административни актове? Длъжен ли е съда при наведени доводи за материална незаконосъобразност на решенията на ПК да упражни съдебен контрол върху тях? Твърди се, че въззъвното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС по Решение № 15/25.01.2011 г. по гр.д. № 1302/2009 г. на II – г.о.

Поставен е и въпрос в приложното поле на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за приложимостта на чл. 34в от ЗСПЗЗ, когато не се засягат права на съсобственици ? без да е посочена практика на ВКС, на която постановеното въззивно решение противоречи.

Формулиран е и пети въпрос в приложното поле на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК „При преработка на план за земеразделяне новите решения за конкретното отреждане на възстановения имот по новия план за земеразделяне в полза на първоначалния собственик ли се издават или в полза на последния собственик – приобретател?

В изложението по чл. 284, ал.1, т.3 ГПК

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари