Определение №56/08.04.2021 по дело №980/2021

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  5

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 56

  София, 08.04. 2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание на първи април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при участието на секретаря

  и в присъствието на прокурора

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 980 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.307 ГПК.

  Образувано е по подадената от „БМ Глобал Истейт“ ЕООД, ЕИК 175062732, със седалище и адрес на управление: [населено място], [улица], чрез управителя И. Н. Е., молба за отмяна на решение №1857 от 27.07.2017г. на Софийския апелативен съд по гр.д.№617/2017г. и на решение от 21.02.2013г. по гр.д.№3497/2008г. на Софийски градски съд, в частите им относно положителния установителен иск за собственост по чл.124, ал.1 ГПК срещу държавата.

  С решението, постановено от Софийския апелативен съд, е прието за установено по иск, предявен по реда на чл.124, ал.1 ГПК срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, че В. А. М., И.-А. А. А. и А.-А. А. А. са носители на правото на собственост върху поземлен имот с площ от 7107 кв.м., находящ се в [населено място], СО, район „В.“, кв.Б., съставляващ ПИ с пл.№..., кв.... по кадастралния и регулационен план на [населено място], местност „П. път К.-Б.“ (между Боровата гора и река П.), одобрен със заповед №11970/26.10.1942г., който по действащия регулационен план е идентичен с реална част от УПИ ..., с площ на частта от 5495 кв.м., целият с площ от 6000 кв.м., в кв.... по действащия ПУП на [населено място],[жк], местност „Панорамен път-Специални нужди-Б. път“; УПИ ...., с площ от 995.33 кв.м., кв.... по действащия ПУП на [населено място],[жк], местност „П. път-Специални нужди-Б. път“; реална част от ПИ с пл.№..., с площ на частта от 565.76 кв.м. и площ на целия имот от 575.69 кв.м., в кв... и ... по действащия ПУП на [населено място],[жк], местност „Панорамен път-Специални нужди-Б. път“.

  Молителят твърди, че тези имоти са били предоставени от държавата за управление на МВР на 07.02.1956г., след което през 2008-2009г. са предоставени за управление на Областната администрация на Област София-град, като поддържа, че държавата и ведомството, на което държавният имот е предоставен за управление и стопанисване, са необходими другари в гражданския процес относно правото на собственост върху тези имоти, като при това необходимото другарство е и задължително. Твърди, че в случая нито МВР, нито Областната администрация на Област София-град са участвали в производството по делото, тъй като не са били конституирани като страни и поддържа, че това обстоятелство обосновава правото им да искат отмяна на решението по реда на чл.304 ГПК.

  Твърди също така, че на 27.02.2009г. е сключил с държавата договор за замяна на УПИ ....., находящ се в [населено място], местност „Панорамен път-Специални нужди-Б. път“, реална част от УПИ ... с площ от 5464 кв.м., находящ се в кв....., [населено място], местност „Панорамен път-Специални нужди-Б. път“, които имоти са идентични ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари