*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №559

  гр.София, 17.06.2022 год.

  Върховният касационен съд на Република България, IІІ гражданско отделение в закрито съдебно заседание на тридесети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  ТАНЯ ОРЕШАРОВА

  разгледа докладваното от съдия Декова

  гр.дело №3857 по описа за 2020 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.288 ГПК.

  Постъпила е касационна жалба от Р. И. С., чрез процесуален представител адв.К., срещу въззивно решение №162 от 08.07.2020 г. по в.гр.д.№154/2020 г. на Окръжен съд – Добрич, в частта, с която е потвърдено решение №1030/10.10.2019г.по гр.д.№4462/2018г.на Районен съд - Добрич, в частта, с което е осъден С. в качеството му на кредитополучател по допълнително споразумение от 28.02.2011г. към договор за банков кредит №11/10558120 от 28.07.2005г., сключен между „Банка ДСК“ АД и Р. И. С., да заплати на „ОТП Факторинг България“ ЕАД сумата от 6089,10 лв., представляваща неизплатена главница, включваща падежирали и предсрочно изискуеми вноски по погасителен план и сумата от 2549,68 лв., представляваща неизплатена договорна лихва по погасителен план, които вземания са прехвърлени на ищеца от „Банка ДСК“ АД с договор за покупко-продажба на вземания от 13.02.2013г., ведно със законната лихва от подаване на исковата молба – 02.07.2018г. до окончателното плащане.

  В изложението към жалбата се сочи, че е налице основание по чл.280, ал.1, т.1 и 3 ГПК за допускане на касационно обжалване.

  Ответникът по жалбата „ОТП Факторинг България“ ЕАД, чрез процесуален представител юрисконсулт Х.-Т., в писмен отговор оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

  Третото лице – помагач „Банка ДСК“ АД, чрез процесуален представител юрисконсулт Х.-Т., в писмен отговор оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване.

  Постъпила е касационна жалба от Л. Р. М., чрез процесуален представител адв.К., срещу въззивно решение №162 от 08.07.20202г. по в.гр.д.№154/20202г. на Окръжен съд – Добрич, в частта, с която след частична отмяна на решение №1030/10.10.2019г.по гр.д.№4462/2018г.на Районен съд - Добрич, е осъдена солидарно с И. С. М. да заплати на „ОТП Факторинг България“ЕАД –цесионер по договор за цесия от 13.02.2013г., сключен с „Банка ДСК“ ЕАД , в качеството им на поръчители по Договор за кредит за текущо потребление от 28.07.2005г. и Анекси към него от 25.11.2009г. и 28.02.2011г.,сключен с Банка ДСК“ ЕАД, сумите от 3 342,23 лв., представляващи сбор от вноски по главница с настъпил падеж ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари