*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 55

  гр. София, 02.08.2022 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА

  СОНЯ НАЙДЕНОВА

  при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 4163/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.

  Образувано е по подадената от В. К. Г. от [населено място] молба за отмяна на влязлото в сила решение от 22.11.2018 год. по гр. д. № 7916/2018 год. на Софийския районен съд, потвърдено с решение от 07.10.2020 год., поправено с решение от 12.05.2021 год., двете по гр. д. № 5495/2019 год. на Софийски градски съд.

  В молбата за отмяна се поддържат основанията по чл. 303, т. т. 1, 2 и 5 ГПК, като молителят излага съображения относно наличието на други съдебни решения за претенции на същото основание срещу собственици в същата етажна собственост, въз основа на което се позовава на допусната грешка при изчисляването на исковите суми не въз основа на размера на притежаваните идеални части от общите части, а по броя на стаите в отделните жилища. Поддържа и допуснато процесуално нарушение при разглеждане на делото в негово отсъствие въпреки молбата му за отлагане, с което са нарушени правата му, позовавайки се и на т. 7, както и на ЕКЗПЧОС.

  Молителят иска отмяна на влязлото в сила решение, както и присъждане на обезщетение за причинените му вреди в размер на сумата 5 000 лв. Поискал е и спиране на изпълнението на влязлото в сила решение, по което настоящият състав се е произнесъл с определение от 11.11.2021 год.

  Ответникът по молбата – Етажната собственост в бл. 662 в ж. к. "Люлин" не е взел становище по нея.

  По допустимостта на молбата за отмяна настоящият състав на съда се е произнесъл с определение № 60188 от 07.12.2021 год. След преценка на изложените от молителя доводи намира, че по същество молбата за отмяна е неоснователна по следните съображения:

  С влязлото в сила решение молителят е осъден да заплати на Етажната собственост в бл. 662 в ж. к. "Люлин", гр. София сумата в размер на 81.53 лв., представляваща припадащо му се задължение за ремонт на северна лицева фасада ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари