Решение №55/07.06.2021 по дело №24/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 55

  София, 07.06.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на четиринадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

  при участието на секретаря Анета Иванова

  изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 24/2021 година по описа на Върховния касационен съд, гражданска колегия, първо отделение и за да се произнесе, съобрази:

  Производството е по чл. 303 т.1 ГПК.

  „Ин-80“ ЕООД гр. С. е подал молба вх. № 90227 от 03.09.2020г. с искане да се отмени въззивното решение № 1472 от 18.06.2019 г. по в. гр. д. № 3254/2018 г. на Софийския апелативен съд, гражданско отделение, десети състав на основание чл.303 ал.1 т.1 ГПК.

  В молбата за отмяна се твърди, че с влязлото в сила решение, Софийският апелативен съд е отменил решението на Софийския градски съд по гр.д.№ 7094/2016г. и е отхвърлил предявеният от „Ин-80“ Е. против „Софийски имоти“ ЕАД – [населено място] положителен установителен иск за собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор ..... по кадастралната карта на [населено място], заедно с построените в него сгради: ресторант, състоящ се от четири сгради с проектни идентификатори ....., ....., ..... и .....; кафе – сладкарница с проектен идентификатор.....; зала за хранене с проектен идентификатор ..... и барбекю с проектен идентификатор...... Отхвърлени са и евентуалните искове с правно основание чл. 74 ал.1 във връзка с ал.2 и чл. 72 ЗС за заплащане на сумата 55 000 лв., представляваща стойността на подобренията, извършени от ищеца в качеството му на добросъвестен владелец, част от претенция в общ размер от 250 000 лв. и за признаване на право на задържане на имота до заплащане стойността на подобренията.

  С решение на АССГ № 7551 от 03.12.2019г. по адм.д.№ 8427/2018г. , влязло в сила на 24.12.2020г., е отменена по жалбата на „Ин-80“ Е. заповед на директора на Дирекция „Общински строителен контрол“ при Столична Община, с която на основание чл. 57а във връзка с чл.56 ЗУТ е наредено премахването на преместваеми обекти за търговска дейност: „Ресторант Македонска среща“ и „Кафе сладкарница Оазис“ . Според молителя това решение е ново доказателство, което е от значение за решаване на въпроса за придобивната давност, на която той се е позовал в производството по настоящото дело. Молителят твърди също така, че решението на административния съд е постановено след приключване на устните състезания пред въззивния съд и затова той не е имал процесуална възможност да го представи по делото.

  В съдебното заседание молителят уточнява, че към момента на постановяване на отхвърлителното решение на Софийския апелативен съд, е съществувала заповед № РД-18-29 от 20.07.2018г. на Столична община, в която е прието, че процесните постройки представляват преместваеми временни обекти и е разпоредено събарянето им, която съдът е обсъждал в мотивите на решението. Поддържа се също така, че решението на административния съд е новосъздаден документ, но е относим към факт, който е бил твърдян през висящността на делото, затова не е могъл да бъде доказан, поради което обуславя приложното поле на чл.303 ал.1 т.1 ГПК.

  Ответникът „Софийски имоти“ ЕАД е подал писмен отговор, в който възразява, че правата си във връзка с висящото по време на разглеждане на спора за собственост административно производство, молителят е следвало да реализира чрез искане за спиране на гражданското дело. Във връзка с уточнението на основанието за отмяна в съдебното заседание , ответникът изразява становище, че те обосновават основание за отмяна по чл. 303 ал.1 т.3 ГПК, защото искането се основава на отменен административен акт, което не е релевирано в молбата за отмяна и не може да бъде разглеждано в настоящото производство.

  Ответникът поддържа също, че представеното решение на АССГ е новосъздаден документ, който не се обхваща от хипотезата на чл. 303 ал.1 т.1 ГПК, освен това този документ сам по себе си не доказва факт, имащ значение за формиране на изводите на апелативния съд в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари