*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 545

  София, 29.06.2022 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Мими Фурнаджиева

  ЧЛЕНОВЕ:Велислав Павков

  Десислава Попколева

  като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № 4731 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на Д. В. Д., чрез пълномощника му адв. С. Д. против решение № 263721/08.06.2021 г. по в.гр.д. № 9727/2019 г. на Софийски градски съд в частта, с която след частична отмяна на решение от 14.06.2018г., поправено с решение от 16.04.2019 г. по гр.д. № 42918/2015 г. на Софийски районен съд, е прогласен за нищожен, по предявения от „Леофокс“ ООД срещу Д. В. Д. главен иск с правно основание чл. 26, ал. 2, предл. 2 ЗЗД, договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № ...., том ..., рег.№ ....., дело № .... от ...... г. на М. Г.-нотариус, район на действие СРС, с рег. № ..... на НК, с който „Леофокс“ ООД, представляван от С. Б. Я. е прехвърлил на Д. В. Д. правото на собственост върху недвижим имот, представляващ празно дворно място, находящо се в [населено място], Столична община, район „Т.“, цялото с площ от 350 кв. м, съставляващо съгласно скица имот пл. № ..... от квартал..... по плана на [населено място], местността „М.“, одобрен по Протокол № ..... от 30.03.2001 год., Решение №..... на СОС, като сключен при липса на съгласие.

  Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК от легитимирана да обжалва страна и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

  Касаторът обжалва решението на въззивния съд като поддържа неправилност на същото поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания по чл.281, т.3 ГПК. Твърди се, че въззивният съд неправилно е приел, без да са събрани доказателства нито в първоинстанционното, нито във въззивното производство, че Д. В. Д. /за който безспорно е установено, че не е присъствал на общото събрание/, е бил редовно уведомен за провеждането на Общото събрание на „Леофокс“ ООД. Изложени са доводи, че с оглед момента, от който настъпва по отношение на Я. действието на решението ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари