*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

В хипотезата на отказ от страна на НОИ за извършване на разследване дали даден инцидент, вследствие на който е настъпила смърт на работник, представлява трудова злополука, който отказ не е обжалван от наследниците, допустимо ли е фактът на злополуката и нейния характер да се установяват в рамките на производството по предявен от наследниците иск за обезщетяване на вредите от нея?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на шестнадесети май през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Велислав Павков, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № ******
4558 по описа за 2021 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на В. З. И., К. Н. И. и Г. Н. И., чрез пълномощника им адв. С. Н. против решение № ****** г. на Окръжен съд София, с което като е потвърдено решение № ****** на Районен съд Пирдоп, са отхвърлени предявените от касаторите срещу „СГП КОМЕРС“ ЕООД частични искове за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от смъртта на Н. Г. И., в размер на по 25 000 лв. за всеки от ищците от общ размер на исковете от по 60 000 лв., ведно със законната лихва от датата на увреждането - 07.04.2015 г. до окончателното изплащане.

Върховният касационен съд, четвърто гражданско отделение констатира, че касационната жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК от легитимирани да обжалват страни и е насочена срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване.

Касаторите обжалват решението на въззивния съд като поддържа неправилност поради нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила - основания по чл. 281, т. 3 ГПК. Основните доводи са, че съдът е допуснал нарушение на нормата на чл.7, ал.2 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, уреждаща случаите, при които недекларирането на злополуката по реда на чл. 57 КСО не е пречка за установяването й в исковото производство, в което се претендират гражданскоправните последици; че съдът не е обсъдил всички релевантни за спора факти и писмени доказателства и връзките между тях – нарушение на правилото на чл. 235, ал. 2 ГПК и така е достигнал до неправилни правни изводи.

Мотиви

Мотиви

В изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари