*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**

Спорът е допуснат до касация със следното Определение


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Достатъчно ли е наличието на умисъл по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗДФИ да бъде аргументирано с образованието, което притежава привлеченото към имуществена отговорност лице?

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение в открито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мими Фурнаджиева

ЧЛЕНОВЕ:
Ерик Василев, Десислава Попколева

като разгледа докладваното от съдия Попколева гр.дело № ****** по описа за 2019 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване на решение № ****** г. на Окръжен съд Плевен, с което е отменено изцяло решение № ****** г. по описа на Районен съд Левски и вместо него е постановено друго, с което на основание чл.422 ГПК е признато за установено, че Е. П. И. и „Медицински център Бел Медик“ ЕООД дължат солидарно на „Многопрофилна болница за активно лечение - Белене“ ЕООД следните суми, установени с акт за начет № 11-04-1/03.01.2019 г., издаден от АДФИ и посочени в издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК по ч. гр.д. № 302/2019 г. на Районен съд Левски, а именно: 33 047,00 лв. - главница, 12 914,00 лв. –лихва за забава за периода от 03.02.2014 г. до 03.01.2019 г., 1 138,00 лв. – лихва за забава за периода от 04.01.2019 г. до 07.05.2019 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.05.2019 г. до окончателното изплащане.

Касаторът Е. П. И., представлявана от адв. А. П. обжалва решението на въззивния съд като поддържа, че то е недопустимо, тъй като съдът се е произнесъл по иск, по който за ищеца не е налице правен интерес. На следващо място се поддържа, че обжалваното решение е неправилно поради противоречие с материалния закон, нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основания за отмяна по чл.281, т.3 ГПК.

Насрещната страна „Многопрофилна болница за активно лечение – Белене“ ЕООД, представлявана от адв. К. К., поддържа становище за неоснователност на изложените в жалбата основания за касационно обжалване.

Касационен въпрос

Обжалването е допуснато в хипотезата на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по въпроса: Достатъчно ли е наличието на умисъл по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗДФИ да бъде аргументирано с образованието, което притежава привлеченото към имуществена отговорност лице.

Мотиви

За да се ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари