Решение №54/17.05.2021 по дело №2212/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 54

  София, 17.05.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  при секретаря Стефка Тодорова, като изслуша докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 2212 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.

  Образувано е по касационна жалба на „Мобил Трейд Груп“ ООД, подадена чрез пълномощника адвокат Мариана Айдарова, против решение № 21 от 17.01.2020 г., постановено по в.т.д. № 621 по описа за 2019 г. на Апелативен съд-Пловдив, с което след отмяна на решение № 124 от 06.03.2019 г., постановено по т.д. № 66/2016 г. по описа на Окръжен съд-Стара Загора са отхвърлени предявените от „Мобил Трейд Груп“ ООД срещу ТПК „Колектив-945“ и ТПК „Колектив-2“ отрицателен установителен иск по чл.124, ал.1 ГПК за установяване на липсата на правоприемство на ответниците и ТПК „Колектив“, прекратена и преминала към ДП „Модно облекло“, съгласно ПМС № 16 от 03.07.1970 г. и установителен иск за собственост по силата на покупко-продажби, обективирани в нотариални актове № 144, том IV, рег. № 8195, дело № 673/2008 г., № 145, том IV, рег. № 8196, дело № 674/2008 г., № 146, том IV, рег. № 8198, дело № 675/2008 г., № 147, том IV, рег. № 8200, дело № 676/2008 г. и № 39, том V, рег. № 8976, дело № 757/2008 г. всички на нотариус Пламен Иванов, с рег. № 308 на НК, и по силата на придобивна давност, поради добросъвестно владение, продължило повече от пет години, на следните недвижими имоти:

  - обект за търговска дейност с идентификатор 68850.505.441.3.1, попадащ в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.441, съставляващ ателие за услуги, находящо се в гр. Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики, № 76, представляващ магазин № 1, на партерен етаж, състоящ се от търговска сграда и санитарен възел, със застроена площ от 115,31 кв.м. и магазин № 2, състоящ се от търговска площ със застроена площ от 50,94 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж;

  - на обект за търговска дейност с идентификатор 68850.505.441.4.36, попадащ в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.441, съставляващ ателие за услуги, находящо се в Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики № 76, в партерния етаж на масивна сграда, построена 1963 г., с разгъната застроена площ от 39,08 кв.м., както и със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж;

  - на обект за търговска дейност с идентификатор 68850.505.441.4.38, попадащ в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.441, съставляващ ателие за услуги, находящо се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 76, в партерния етаж на масивна сграда, построена 1963 г. с разгъната застроена площ от 73,68 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж;

  - на обект за търговска дейност с идентификатор 68850.505.441.4.37, попадащ в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.441, съставляващ ателие за услуги, находящо се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 76, в партерния етаж на масивна сграда, построена 1963 г., с разгъната застроена площ от 19,74 кв.м., както и със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж;

  - на обект за търговска дейност с идентификатор 68850.505.441.4.35, попадащ в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.441, с предназначение ателие за творческа дейност, находящо се в гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики № 76, в партерния етаж на масивна сграда, построена 1963 г., с разгъната застроена площ от 49,50 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

  Ответниците по касационната жалба ТПК „Колектив-945“ гр. Стара Загора, чрез пълномощника адвокат Вълчо Цанков, а в съдебно заседание адвокат Димитър Калдамуков и ТПК „Колектив -2“ бул. Цар

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари