*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: III-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос

  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.

  Отговор
  За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  №537

  София, 13.05.2022 година

  Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шестнадесети март две хиляди двадесет и втора година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

  ТАНЯ ОРЕШАРОВА

  като разгледа докладваното от съдия Декова гражданско дело № 3780 по описа на Върховния касационен съд за 2021 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационни жалби, подадени от Р. Л. Н., чрез адвокат Г. П. и от Н. Х., чрез адвокат М. К. против въззивно решение № 260153 от 27.04.2021 г., постановено по в. гр. д. № 1016/2021 г. по описа на Окръжен съд - Хасково, с което е отменено решение № 260024 от 17.09.2020 г. по гр. д. № 1412/2019 г. на Районен съд - Димитровград и е постановено друго, с което на основание чл. 135 ЗЗД е обявен за относително недействителен по отношение на „Мотобул" ЕАД договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.07.2019 г., обективиран в нотариален акт № 95, том 2, рег. № *, дело № 278/2019 г. на нотариус Р. В., с рег. № *и район на действие Районен съд - Димитровград, вписан в СВ с вх. рег № */18.07.2019 г., акт № *, т. *I, дело № 1057/2019 г., с който Н. Х. е продал на Р. Л. Н. следният недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект в сграда - търговски обект, с кадастрален идентификатор * по кадастрална карта на [населено място], област Хасково, одобрена със Заповед № 18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АК [населено място], на адрес: [населено място], [улица], вх. *, етаж -*, който обект се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот, с идентификатор *, с предназначение на самостоятелния обект - обект със специално предназначение, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото и са присъдени съдебни разноски.

  Касаторите считат, че е налице основанието по чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК за допускане на касационно обжалване, а касаторът Н. Х. и по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.

  Ответникът по жалбите „Мотобул“ ЕАД е подал писмени отговори, чрез адвокат С. С., в които оспорва наличието на основание за допускане на касационно обжалване на решението. Претендира разноски за адвокатско възнаграждение.

  Касационните жалби ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари