Определение №536/03.12.2020 по дело №2444/2020

Спорът е разрешен с Решение №56/16.06.2021 по дело №2444/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, II-ро отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Дали в производство по иск по чл. 108 ЗС, основан на земеделска реституция, ищецът следва да доказва материалноправните предпоставки за издаване на решението на ОСЗ и по-конкретно да установява правото на собственост върху земеделската земя отпреди кооперирането; както и дали писмените доказателства, посочени в чл. 12, ал. 2 ЗСПЗЗ са достатъчни за това доказване?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на трети ноември през две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Камелия Маринова

ЧЛЕНОВЕ:
Веселка Марева, Емилия Донкова

като изслуша докладваното от съдия Веселка Марева гр.д. № 2444 по описа за 2020 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК.

История на спора

Обжалвано е решение № 786 от 29.01.2020г. постановено по гр.д. № 12649/2018г. на Софийски градски съд, II-д въззивен състав, с което е потвърдено решение № 395050 от 26.04.2018г. по гр.д. № 74074/2015г. на Софийски районен съд. С него са отхвърлени исковете по чл.108 ЗС, предявени от В. С. М. против Г. Г. Я., С. Т. Т., Е. Г. Я., П. Я. П., Б. А. Й. и Б. П. Й. за установяване собствеността на основание реституция по ЗСПЗЗ върху реални части от недвижими имоти и за предаване владението върху същите, а именно:

-спрямо ответниците Г. Г. Я. и С. Т. Т. за 729 кв.м., обозначени с букви А-Б-В-Г-Д-Е-Ж на скица №15-55755/08.02.2016г., издадена от АГКК /л.49 по делото/, представляващи част от имот с идентификатор *** по КК на [населено място];

-спрямо ответника Е. Г. Я. за 250 кв.м., обозначени с буквите А-Б-В-Г-Д-Е на скица №15-55760/08.02.2016 г., издадена от АГКК /л.50 по делото/, представляващи част от имот с идентификатор **** по КК на [населено място];

- спрямо ответника П. Я. П. за 795 кв.м., обозначени с буквите А-Б-В-Г-Д-Е-Ж на скица №15-55771/08.02.2016 г., издадена от АГКК /л.51 по делото/, представляващи част от имот с идентификатор *** по КК на [населено място];

-спрямо ответниците Б. А. Й. и Б. П. Й. за 100 кв.м., обозначени с буквите А-Б-В-Г на скица №15-55768/08.02.2016 г., издадена от АГКК /л.52 по делото/, представляващи част от имот с идентификатор *** по КК на [населено място];

-спрямо ответниците Г. Г. Я., С. Т. Т., Е. Г. Я., П. Я. П., Б. А. Й. и Б. П. Й. за имот с идентификатор **** по КК на [населено място].

Касационната жалба е подадена от ищеца В. С. М. чрез адв. С. В. и съдържа оплаквания за неправилност на съдебния акт поради нарушения на материалния и процесуалния закон. Претендира се допускане на касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1 ГПК, т.1 и т.3 по следните въпроси: 1/налице ли е вътрешно противоречие на мотивите, ако съдът е изложил взаимно изключващи се изводи; какъв е порокът на съдебен акт, съдържащ такива противоречиви и взаимно изключващи се изводи; 2/ какви са правомощията на въззивния съд при решаване на спора по същество и длъжен ли е да обсъди всички доказателства, твърдения, доводи и възражения в процеса; 3/ какъв е характера на писмен договор от 1919г. и от 1927г.; при тяхното оспорване от насрещната страна когато ищецът цели да докаже владение за повече от 20 години, започващо от сключването на тези договори, какво е необходимо да докаже със свидетелски показания и длъжен ли е съдът да прецени тези доказателства заедно с акта за нотариално завещание и техническата експертиза, приета по делото; 4/ какъв е характера на акта за нотариално завещание; има ли сила на нотариален акт и представлява ли годно, съгласно закона, основание за възстановяване правото на собственост по ЗСПЗЗ; 5/ в производство по иск по чл.108 ЗС, основан на земеделска реституция, ищецът следва ли да доказва материалноправните предпоставки за издаване на решението на ОСЗ за реституция и да установява правото на собственост върху земеделските земи; писмените договори, които не са в нотариална фарма и актът за нотариално завещание считат ли

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари