Разпореждане №53/17.05.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 53

  гр. София, 17.05.2021 г.

  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА – председател на Второ гражданско отделение при гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 4104 от 13.05.2021 г., образувана по молба за отмяна вх. № 25067781 от 15.04.2021 г. срещу влязлото в сила Решение № 202653721/01.12.2020 г. по в.гр. дело № 52395/2019 г. по описа на Софийски районен съд, констатира следното:

  Производството е по чл. 303 ГПК.

  Молбата за отмяна не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1 ГПК, а именно:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа мотивирано изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – към молбата за отмяна;

  4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК;

  5/ не е осъществена процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, постъпилата молба за отмяна е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на чл. 303 и сл. ГПК и по нея не следва да се образува производство по чл. 307 ГПК, а преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, както следва: 1/ на основание чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 261, т. 4 ГПК, във вр. с чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК да се внесе дължимата държавна такса; 2/ Молбата за отмяна да бъде вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС; 3/ за осъществяване на процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК за връчване на преписи.

  По изложените съображения, председателят на Второ отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийския районен съд за отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари