Решение №53/14.05.2021 по дело №2859/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 53

  гр. София, 14.05.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Търговска колегия, Второ отделение в открито съдебно заседание на тридесети март през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА

  ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  при участието на секретаря Лилия Златкова, като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева т. дело № 2859 по описа за 2019г.

  Производството е по чл. 290 ГПК.

  Образувано е по касационна жалба, подадена от ищеца „Арко инвест“ ЕООД, [населено място] чрез процесуален представител адв. К. Х. П. срещу решение № 1912 от 26.07.2019г. по в. т. дело № 6061/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав. Касаторът прави оплакване за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържа становище, че въззивният съд произволно, нелогично, необосновано и немотивирано е приел, че не е спазен срокът по чл. 264, ал. 2 ЗЗД и че ищецът не е съобщил веднага на ответника – изпълнител /строител/ за проявилите се скрити недостатъци и че не може да се ползва от правата си по чл. 265 ЗЗД. Излага доводи, че съдебният състав не е разграничил понятията щети и вреди, произволно е тълкувал изложеното от ищеца, не е съобразил, че ищецът е констатирал реално проявата на комплекса скрити недостатъци в началото на м. ноември 2014г. и 25 дни след констатиране на недостатъците е подписан между страните двустранния констативен протокол, не е отчел, че отделните недостатъци не се проявяват изведнъж, нито че причинно-следствената връзка между щетата и некачествените СМР трябва да бъде проявена по явен и недвусмислен начин, за да може да се вмени на възложителя задължението за уведомяване. Касаторът прави оплакване, че липсата на обсъждане на всички факти, взаимовръзката между тях при обосноваване на извода, че срокът за уведомяване е изтекъл, е довела до неправилност на решението и постановяването му в противоречие с константната практика на ВКС. Поддържа, че САС е извършил грубо нарушение на процесуалните норми с приемането, че е налице признание въз основа на обстоятелства, които не са твърдени от ищеца, като е извадил от контекста даден израз и по този начин го е интерпретирал и вложил различен смисъл от реално съществуващия в противоречие с формалната логика. Касаторът моли решението да бъде отменено и искът да бъде уважен. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

  Ответникът „Главболгарстрой” АД, [населено място] чрез процесуален представител юрисконсулт А. В. П. оспорва касационната жалба и поддържа становище за правилност на въззивното решение. Излага доводи за правилност на извода на въззивната инстанция за несвоевременно уведомяване от страна на възложителя за проявили се скрити недостатъци и преклудиране на правата на основание чл. 264, ал. 3 ЗЗД. Освен на исковата молба, ответникът се позовава на различни доказателства, приети по делото, установяващи поява на недостатъците още през 2010г. и 2011г. – заключение на съдебно-техническата експертиза, Експертно становище и цитираните в него протоколи /Протокол № 6.1-3.103/21.06.2011г. и Протокол № 6.1-3.104/21.06.2011г./. Ответникът моли въззивното решение да бъде оставено в сила и претендира присъждане на направените разноски и юрисконсултско възнаграждение.

  С определение № 674 от 0312.2020г. по т. дело № 2859/2019г. на ВКС, ТК, Второ отделение е допуснато касационно обжалване на решение № 1912 от 26.07.2019г. по т. дело № 6061/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав на основание чл. 280, ал. 2, предл. 2 ГПК за проверка на неговата допустимост, респективно недопустимост.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, като обсъди изложените доводи във връзка с релевираните касационни основания и данните по делото и като извърши проверка на допустимостта и правилността на въззивното решение, на основание чл. 290, ал. 2 ГПК приема следното:

  По допустимостта на въззивното решение:

  С решение № 1833 от 12.09.2018г. по т. дело № 2626/2015г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-11 състав ответникът „Главбулгарстрой“ АД е осъден да заплати на ищеца „Арко инвест“ ЕООД сума в размер 209 188,10 лв. с ДДС, представляваща стойността на средствата, необходими за отстраняване на проявилите се скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок на изградената жилищна сграда в УПИ 602, кв. 123а, м. „П. - Център“, [населено място], район „Оборище“ ведно със

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари