Решение №53/19.04.2021 по дело №2629/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №9/14.01.2021 по дело №2629/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Касационното обжалване е допуснато поради очевидна неправилност на обжалвания съдебен акт, поради което не е формулиран касационен въпрос.

Отговор

Изводът на въззивния съд, че извършеното от ответника незаконно пристрояване върху съсобственото на страните дворно място, пречи на ищците да упражняват правомощието ползване на поземления имот върху застроената площ, е несъответен на събраните по делото доказателства и не е съобразен с постановеното от същия съд, в същото производство и със същия акт съдебно решение по иска по чл.32, ал.2 ЗС, влязло в сила. Застроеният терен се намира изцяло в реалната част от поземления имот, разпределена за самостоятелно ползване на ответника, не попада изцяло или частично в реалната част, разпределена за самостоятелно ползване от ищците, нито в определената за общо ползване реална част от дворното място. Тези 13 кв.м. не намаляват свободната площ от имота, разпределена за самостоятелно ползване от ищците, а намаляват свободната площ от имота, разпределена за самостоятелно ползване от ответника. Ищците не твърдят, а и по делото няма данни процесната реална част от 13 кв.м. от лятната кухня да им пречи да упражняват правото си на собственост върху притежавания от тях първи жилищен етаж от жилищната сграда – същите не ограничават достъпа им до общите части, например до северния вход на двуетажната жилищна сграда (както правилно е приел първоинстанционният съд), а разположението им е такова, че не биха могли да причинят и засенчване на жилището на ищците. Като е приел, че незаконното пристрояване на лятната кухня пречи на ищците „да упражняват в пълнота правото си на собственост върху дворното място – като незастроено“ и е осъдил ответника да премахне пристроената реална част, въззивният съд е постановил решение, което е необосновано и с което е нарушена разпоредбата на чл. 109 ЗС.


Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на тринадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

Членове:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

при секретаря Даниела Никова разгледа докладваното от съдията Ваня Атанасова гр.д. № 2629/2020 година.

Производството е по чл. 290 ГПК и сл.

История на спора

Подадена е касационна жалба от Т. Г. Т., чрез адвокат Ф. И., срещу решение № 357 от 05.06.2020 г. по в.гр.д.№ 1178/2019 г. на Окръжен съд-Плевен в частта, с която е потвърдено решение № 407 от 19.11.2019 г. по гр.д.№ 877/2018 г. на Районен съд-Червен бряг в частта, с която е уважен предявеният от П. З. С. и П. С. С. против Т. Г. Т. иск с правно основание чл.109 ЗС, като ответникът Т. Г. Т. е осъден да премахне западната част (включваща санитарен възел и остъкление) от незаконно построена сграда – лятна кухня, нанесена като обект с идентификатор ... в поземлен имот с идентификатор ... по кадастралната карта на [населено място] бряг, с административен адрес [населено място] бряг, [улица]. Изложени са оплаквания за неправилност на обжалваното решение, поради постановяването му в нарушение на чл. 109 ЗС и поради необоснованост на извода на съда, че описаната реална част от постройката пречи на ищците да упражняват правото си на собственост върху процесния имот. Иска се отмяна на въззивното решение и отхвърляне на предявения негаторен иск. Претендират се разноски.

Ответниците по касационната жалба П. З. С. и П. С. С., в депозиран отговор, изразяват становище за неоснователност на същата, правилност на въззивното решение и искат потвърждаването му. Претендират разноски за касационната инстанция.

Касационен въпрос

С определение № 9 от 14. 01. 2021 г. по гр. д. № 2629/2020 г. на ВКС, 1 г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение в обжалваната част (в частта по иска по чл. 109 ЗС) на основание чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК.

Мотиви

По основателността на касационната жалба:

Въззивното решение е влязло в сила в частта му по насрещния иск с правно основание чл. 32, ал. 2 ЗС, с която е разпределено ползването на поземлен

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари