Определение №53/20.04.2021 по дело №1227/2021

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 53

  София, 20.04.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА

  Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

  ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

  като разгледа докладваното от съдия Генчева ч. гр. д. № 1227 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 274, ал.3, т.1 ГПК.

  С определение № 260037 от 21.01.2021 г. по в. гр. д. № 535/2020 г. на Варненския апелативен съд е потвърдено определение, инкорпорирано в решение № 449/09.04.2020 г. по гр. д. № 2612/2018 г. на Варненския окръжен съд, с което е прекратено производството по евентуалния отрицателен установителен иск за собственост, предявен от В. Т. Т. и Н. Т. Т. срещу А. В. С. и С. Н. В., по отношение на недвижим имот в [населено място], [улица], представляващ кафе-сладкарница на първи надземен етаж в жилищната сграда, построена в УПИ .......от кв........... по плана на IX-ти м.р. на града.

  Въззивният съд е приел, че ищците В. Т. и Н. Т. са предявили срещу ответниците А. С. и С. В. положителен установителен иск за собственост на процесната кафе-сладкарница и отрицателен установителен иск за същия имот. Първоинстанционният съд е постановил решение, с което е отхвърлил положителния установителен иск и е прекратил производството по отрицателния установителен иск. Постановил е и определение по чл.248, с което е оставена без уважение молба за изменение на решението в частта за разноските. Ищците са сезирали въззивния съд с две жалби – въззивна жалба срещу решението на първата инстанция и частна жалба срещу определението по чл.248 ГПК, с което е оставена без уважение молбата им за изменение на решението в частта за разноските.

  Прието е, че във въззивната жалба е инкорпорирана частна жалба срещу прекратителното определение на първата инстанция. Разглеждането на тази частна жалба следва да предхожда разглеждането на въззивната жалба срещу отхвърлителното решение по положителния установителен иск и частната жалба срещу определението по чл.248 ГПК.

  Прието е, че според молба на ищците от 21.12.2018 г. правният им интерес от отрицателния установителен иск произтича от текста на чл.537, ал.2 ГПК, тъй като ответниците притежават нотариален акт за собственост на същия имот, който е бил дарен и на ищците от техните родители през 2007 г. Нотариалният акт на ответниците почивал на извършена гражданска измама и ищците искали да внесат яснота и безспорност в отношенията. В молба от 27.02.2019 г. ищците са посочили, че отричането на правата на ответниците се основава на това, че ищците са придобили имота от собственик, на чийто акт не може да се противопостави акта за собственост, от който черпят права ответниците.

  При тези данни въззивният съд е възприел извода на първата инстанция, че ищците нямат правен интерес от отрицателния установителен иск, тъй като са предявили положителен установителен иск за същия имот, основан на деривативно придобивно основание. Като се е позовал на т.1 на ТР № 827.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г. на ОСГК на ВКС, съдът е приел, че правният интерес от отрицателен установителен иск е налице при твърдение за наличие на притежавано от ищеца право, различно от претендираното от ответника право, за защита на фактически състояния и когато е налице правно очакване за придобиване на имота на оригинерно основание или реституция, което очакване се препятства от претенцията на ответника. В настоящия случай ищците се стремят да защитят правото си на собственост, придобито въз основа на транслативен договор, и не твърдят други обстоятелства, подобни на изброените по-горе. При наличие на положителен установителен иск за защита на правото на собственост на ищците е изключена възможността да се предяви евентуален отрицателен установителен иск, основан на същите твърдения, тъй като ако бъде отхвърлен главният иск, то отпада правният интерес от предявеният при условия на евентуалност отрицателен установителен иск, защото ще е налице извод, че ищците не са собственици на имота и липсва защитимо чрез отрицателен установителен иск материално право.

  Частна касационна жалба срещу въззивното определение е подадена от ищците В. Т. Т. и Н. Т. Т.. Жалбоподателите излагат доводи за това, че ответниците не могат да се легитимират като собственици на спорния имот, но съдът препятствал възможността техните права да бъдат отречени. След като и двете

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари