Определение №529/10.06.2020 по дело №3986/2019

Спорът е разрешен с Решение №97/23.07.2021 по дело №3986/2019


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Гражданска колегия, III-то отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

За правомощията на въззивната инстанция при допуснати от първоинстанционния съд процесуални нарушения във връзка с доклада по делото; и за допустимостта във въззивното производство да се събират нови доказателства, при пропуск на първата инстанция да посочи в доклада всички предявени искове, да определи правната им квалификация, подлежащите на доказване факти и обстоятелства и как се разпределя доказателствената тежест между страните.

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на единадесети март през две хиляди и двадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЖИВА ДЕКОВА, МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

като разгледа докладваното от съдията Маргарита Георгиева гражданско дело № 3986 по описа на Върховния касационен съд за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба вх. № 14137/17.07.2019 г. на Х. Х. Ц., представляван от адв. А. Ж., срещу въззивно решение № 1250/27.05.2019 г., постановено по възз. гр. д. № 4634/2018 г. на Софийския апелативен съд.

Предмет на касационно обжалване е въззивното решение в частите му, с които като е потвърдено решение № 4304/15.06.2017 г. по гр. д. № 3301/2015 г. на Софийски градски съд, касаторът е осъден да заплати на М. М. П. – Х., както следва: на основание чл.240, ал.1 ЗЗД сумата 19 200.58 лв. – главница и по чл.86, ал.1 ЗЗД обезщетение за забава върху тази сума в размер на 5 879.87 лв.; на основание чл.59 ЗЗД – сумата 36 002.42 лв.; на основание чл.240, ал.1 ЗЗД - главница от 1 058 лв. и обезщетение по чл.86, ал.1 ЗЗД върху тази сума в размер на 324 лв.; по чл. 240, ал. 1 ЗЗД – главница от 1 800 лв. и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху тази сума в размер на 551.23 лв.; по чл. 240, ал. 1 ЗЗД – главница от 600 лв. и обезщетение по чл. 86, ал. 1 ЗЗД върху тази сума в размер на 183.76 лв.

Въззивното решение в частта, с която е оставена без разглеждане като недопустима въззивната жалба на Х. Х. Ц., имаща за предмет първоинстанционното решение в отхвърлителните му части по предявените срещу него искове по чл. 240, ал. 1 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, е потвърдено с определение № 522/03.12.2019 г. по ч. гр. д. № 3985/ 2019 г. по описа на ВКС, III г.о. и производството по спора в тази част е приключило.

Мотиви

В изложението си по чл. 284, ал. 1, т. 3 ГПК жалбоподателят се позовава на основанията по чл. 280, ал. 1 ГПК, т. 1, т. 3 и чл. 280, ал. 2 ГПК, пр.2-ро и пр.3-то, като счита, че касационният контрол следва да се допусне по следните (уточнени и обобщени) въпроси: 1) длъжен ли е първоинстанционният съд да посочи в доклада по делото подлежащите на доказване факти, да укаже на страните как се разпределя доказателствената тежест и за кои от твърдените от тях и подлежащи на доказване факти същите не сочат доказателства; 2) за правомощията на въззивната инстанция при констатирани процесуални пропуски при изготвянето на доклада от първоинстанционния съд; за допустимостта във въззивното производство да се събират нови доказателства, при пропуск на първата инстанция да посочи в доклада всички предявени искове, да определи правната им квалификация и как се разпределя доказателствената тежест; 3) следва ли представените от страните писмени доказателства да се докладват и приемат в съдебно заседание и това да се отрази в протокола от заседанието; 4) „допустимо ли е от един и същ документ за преведена сума в размер на 55 201 лв. и посочено основание за превода от наследодателя на ищеца, съдът да прави изводи за наличие на различни правни основания, на които се дължи сумата”; 5) допустимо ли е при частично уважаване на главния иск, съдът да разглежда евентуалния иск при липса на формулирано искане в петитума

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари