*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК, чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпроси

Подлежат ли на установяване факти, които не са включени в предмета на доказване от първоинстанционния съд с доклада по делото и въззивният съд може ли да приеме за недоказан факт от решаващо значение за делото, който първоинстанционният съд не е посочил като нуждаещ се от доказване и без преди това да е уведомил страните, че го счита за спорен по делото и, че е включен в предмета на доказване? Допустимо ли е пълното доказване да бъде осъществено чрез косвени доказателства и за това кои са юридическите факти, съдържащи се в хипотезата на чл. 55 от ПИКЕЕ и обуславящи обективната имуществена отговорност на потребителя на електрическа енергия към електроразпределителното дружество за заплащане на количеството електрическа енергия, измерена в неизведен на дисплея регистър? Правно значим ли е за реализирането на отговорността на потребителя по този ред точния времеви интервал, в който това количество енергия е измерено в неизведен на дисплея на електромера регистър, както и причините за това?

Отговори
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІV-то отделение, в закрито заседание на 20.10.2021 (двадесети октомври две хиляди и двадесет и първа) година в състав:

Председател:
Зоя Атанасова

Членове:
Владимир Йорданов, Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, гражданско дело № ****** по описа за 2021 година, за да се произнесе взе предвид следното:

История на спора

Производството е по реда на чл. 288 ГПК като е образувано по повод на касационна жалба с вх. № 2864/11.05.2021 година, подадена от „Електроразпределение Север” АД [населено място], против решение № ****** година.

С обжалваното въззивно решение съставът на Окръжен съд Велико Търново е потвърдил първоинстанционното решение № ****** година, с което на основание чл. 124, ал. 1 ГПК е прието за установено, че П. Б. К. не дължи на „Електроразпределение Север” АД [населено място] сумата от 5306.47 лева, по извършена корекция на сметката й за минал период-от 23.11.2017 година до 02.04.2020 година, за която сума е издадена фактура № [№]/28.07.2020 година, за клиентски № [№] и за обект на потребление [населено място], [община], дом № 584.

В подадената от „Електроразпределение Север” АД [населено място] касационна жалба се излагат доводи за това, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, при съществени нарушения на съдопроизводствените правила, което е довело до неговата необоснованост. Поискано е същото да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от П. ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари