Определение №520/12.10.2020 по дело №2897/2019

Спорът е разрешен с Решение №60113/25.11.2021 по дело №2897/2019

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за допускане
  • Колегия/Отделение: Търговска колегия, I-во отделение
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
Разпоредбата на пар. 21 ПЗР ЗИДЗБН (обн.ДВ бр.22 от 24.03.2015 год.), предвижда ли обратно действие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН и съответно, последният прилага ли се по отношение на правоотношения и факти, възникнали преди приемането ѝ?
Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в закрито заседание на осми октомври през две хиляди и двадесета година в състав:

Председател:
Дария Проданова

Членове:
Кристияна Генковска, Анжелина Христова

като изслуша докладваното от съдията Проданова т.д. № 2897 по описа за 2019 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.288 ГПК

История на спора

Образувано е по касационната жалба на „Корпоративна търговска банка”АД (в несъстоятелност), чрез синдиците Д. и М. срещу Решение № 1943 от 29.07.2019 год. по т.д.№ 460/2019 год. на Софийски апелативен съд, 5 с-в с която произнасяйки се по въззивната жалба на Корпоративна търговска банка”АД (в несъстоятелност) срещу Решение № 2061 от 17.10.2018 год. по т.д.№ 1630/2017 год. на Софийски градски съд VІ-17 с-в на т.о., въззивният съд го е потвърдил.

С първоинстанционното решение е отхвърлен предявеният на 25.04.2017 год. от синдиците на „Кооперативна търговска банка”АД (н) срещу „Сити Пропъртиз”АД иск с правно основание чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН за присъждане на сумата 953950 лв., представляваща имущество от масата на несъстоятелността. Със заемни средства от КТБ „Ню Бизнес Адвайзърс”ООД е заплатил на ответното дружество стойността на придобити от него акции от капитала му.

Ответникът не е депозирал отговор на исковата молба и не е изразил становище по иска.

Мотиви

За да отхвърли иска, първоинстанционният Софийски градски съд се е позовал на това, че нормата на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН създава за банката-ищец привилегия без аналог в националната правна система, поради което съдът следва да се произнесе дали тя не противоречи на норма от по-висш порядък, каквато е разпоредба на чл. 1 Протокол №1 КЗПЧОС. Съдът е счел, че с разпоредбата на чл. 60а, ал. 1, т. 1 ЗБН се постига лишаването на едно търговско дружество да правомерно придобити от него парични средства, за да се обезпечи интереса на частноправни субект, каквито са кредиторите на несъстоятелността. Освен противоречие с чл. 1 Протокол №1 КЗПЧОС, първоинстанционният съд е счел, че е налице и противоречие на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ЗБН с чл. 63, пар. 1 ДФЕС.

Сезиран с въззивната жалба на синдиците на „КТБ”АД, съставът на САС е потвърди отхвърлителното решение на СГС, но поради други съображения. Мотивирал се е с това, че разпоредбата на чл. 60а, ал. 1, т. 2 ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

  • Решение на общо събрание
    Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г.
    1. Кой е правният въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение, при преценка за допускане на касационно обжалване? Длъжен ли е касаторът да изложи ясна и точна формулировка на правния въпрос от значение за изхода по конкретното дело, разрешен в обжалваното въззивно решение или…

Цитирано в


Цитирани норми и термини

ИЗТОЧНИКВКС - линк към акта на страницата на съда
Дария Проданова е родена на 2 март 1957 г. в с. Дерманци, обл. Ловеч. Завършва „Право” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” през 1982 г. В периода 1983-1984 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1985 до 1987 г. е младши съдия в Старозагорския окръжен съд. От 1989 г. до 1992 г. е съдия в Пети софийски районен съд, в периода 1992-1998 г. работи като съдия в Софийския градски съд, а от 1998 до 1999 г. е съдия в Софийския апелативен съд. От 1999 г. е съдия във Върховния касационен съд, като от 2012 г. е председател на Първо търговско отделение. На 14.01.2016 г. е избрана от ВСС за зам.-председател на Върховния касационен съд. Владее руски език.
0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари