Решение №52/14.05.2021 по дело №4923/2019

Спорът е допуснат до касация с Определение №672/06.11.2020 по дело №4923/2019


Класификация


Анотация

Въпрос

Относно съотношението между исковете по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, и иска по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, както и относно очертаването на предмета на делото с обстоятелствената част и петитума на исковата молба (чл. 127, ал. 1 ГПК, т. 4 и т. 5), по реда за отстраняване на нередовности на исковата молба (чл. 129 от ГПК) и по реда за изменение на иска ( чл. 214, ал. 1 ГПК, изр. 1 и изр. 2), при предявяване на такива искове за недействителност на договор за продажба на недвижим имот.

Отговор

С иска по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД съдебна защита може да търси само лице, което е сключило договора за продажба лично и което твърди в исковата си молба, че неговото волеизявление за сключването на договора е направено при т. нар. „съзнавана липса на съгласие“ (изтръгнато е с насилие, направено е без намерение за обвързване – на шега, като учебен пример и др. подобни). Когато обаче договорът е сключен чрез представител на ищеца, правна квалификация на иска по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД е невъзможна – именно поради това, че при сключването на договора ищецът не е действал лично, а чрез (мним) представител, който от негово име е направил волеизявлението (формирал е и е изявил воля) за сключването на договора, но без да е разполагал с представителна власт за това (или последната е отпаднала впоследствие). В тези случаи правната квалификация на иска е винаги по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. Именно това противоречие в по-старата практика на ВКС е преодоляно с т. 2 от ТР № 5/12.12.2016 г. на ОСГТК на ВКС.

В тази връзка следва да се има предвид, че понятието „без представителна власт“, използвано в разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, обхваща изключително голямо многообразие от хипотези, които не могат да бъдат изчерпателно изброени, но могат да бъдат примерно и обобщено посочени в следните четири групи: 1) Представителна власт изобщо не е била учредена. Такива са случаите, когато лицето, действало като пълномощник, никога не е било упълномощавано или упълномощителната сделка е нищожна (например – пълномощното не е подписано от лицето, сочено в него като упълномощител; пълномощното не е дадено във формата по чл. 37 от ЗЗД или тази форма е опорочена); а също и когато лицето, действало като представител по закон, не е било такъв (например – не е родител на малолетно дете, от името на което е сключило договор, нито е било упълномощено за това чрез някой от родителите, нито е било назначено за особен представител съгласно чл. 129, ал. 2 от СК; или договорът е сключен от името на юридическо лице, чрез лице, което не е негов представител по закон или по пълномощие). 2) Представителна власт е била учредена, но сключеният чрез представителя договор е извън нейните предели. В тази група хипотези попадат всички случаи на действия на пълномощника, извършени извън обема и границите на представителната власт, очертани чрез волеизявленията на упълномощителя, обективирани в пълномощното (например – упълномощителят е дал изрично пълномощно само за продажбата на определен имот, а пълномощникът е заменил или е дарил имота, или е продал друг имот на упълномощителя, различен от посочения в пълномощното). Тук попадат и случаите, когато пълномощникът е извършил сделка, за която специална правна норма изисква изрично пълномощно, а в даденото му пълномощно тази сделка не е посочена (например – процесуален пълномощник е сключил съдебна спогодба, без да е изрично упълномощен за това с даденото му от страната по делото пълномощно). 3) Представителна власт е била учредена, но впоследствие е отпаднала и договорът е сключен чрез представителя след отпадането ѝ. Такива са например хипотезите на оттегляне на пълномощното и на отказ от него (чл. 38, ал. 2 ЗЗД и чл. 41 от ЗЗД), но само ако третото лице, което е договаряло с пълномощника, е

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари