Разпореждане №52/23.04.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 52

  гр. София, 23.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 3535/22.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е частна касационна жалба с вх. № 4621/23.03.2021 г. по вх.рег. на Апелативен съд София срещу Определение № 609 от 26.02.2021 г. по в.ч.гр.д. № 4136/2020 г. на Апелативен съд София, с подател „Банка ДСК" АД, [населено място].

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.274, ал.4 във връзка с чл.280, ал.З ГПК.

  Срокът за обжалване по чл.275, an. 1 ГПК тече от 15.03.2021 г. -датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 23.03.2021 г. /изпратена по куриер на 22.03.2021 г./, т.е. в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2

  ГПК.

  Подписана е от юрисконсулт С. П..

  Представено е пълномощно по чл.261, т.2 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК, приложено към жалбата.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 274, ал. 3 ГПК във вр. с чл.284, ал.З, т. 1 ГПК.

  Връчен е препис от жалбата по чл.276, ал. 1 ГПК.

  Не е постъпил отговор.

  Не е представен платежен документ за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 15,00 лв.

  Предвид разпоредбата на чл. 113 ГПК преписката следва да се изпрати на ГК на ВКС по компетентност.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна касационна жалба, се констатира, че предвид характера на правния спор, същата следва да бъде изпратена на Гражданска колегия на ВКС по компетентност, поради което Председателят на I т.о. на ВКС

  РАЗПОРЕДИ:

  ИЗПРАЩА регистрирана преписка с вх. № 3535/22.04.2021 г. на Гражданска колегия на ВКС по компетентност.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ

  Извършил проверката съдебен помощник: Миряна Г.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари