Определение №52/12.05.2021 по дело №344/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения - други
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: чл. 303 ал. 1 т. 1 ГПК

Р - О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

гр. София, 12.05.2021год.

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Т. Иванова, като изслуша докладваното от съдията Николова гр. дело № 344 по описа за 2021 год., взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 2, във връзка с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и е образувано по молба вх. № 607931 от 25.11.2020 год., подадена от Д. В. Д. от [населено място] и Л. В. Г. от [населено място], двете чрез пълномощника им адв. Ив. Г., за отмяна на влязло в сила решение № 278 от 29.11.2010 год. по гр. д. № 139/2010 год. на Смолянския районен съд. В молбата се поддържа, че по приключилото производство не е бил представен и обсъждан нотариален акт № 668/1975 год., удостоверяващ разпоредителна сделка на С. К. с първия етаж и 1/2 ид. ч. от избения етаж от жилищната сграда, построена на основание отстъпено право на строеж, в полза на сина й З. Б.. Това доказателство е от изключително съществено значение за спора относно принадлежността на правото на собственост след смъртта на З. Б. през 1977 год., тъй като изключва легитимацията на С. К. за собственик на вече разпоредения имот към момента на изповядане на сделката по нот. акт № 79/2008 год., въз основа на който е решен спора в атакуваното съдебно решение. Според молителите ако този нотариален акт от 1975 год. беше представен по делото, изходът на спора за собствеността на процесния имот би бил друг с оглед последващите разпоредителни действия с него и наследствено правоприемство в полза на баща им, респ. в тяхна полза. С този документ същите са се снабдили след неговата смърт, поради което и с оглед значението му за спора за собствеността на първия жилищен етаж и преустроената изба в жилищната сграда, същите искат отмяна на влязлото в сила решение в тази му част, с която е уважен иска на Р. З. К. срещу наследодателя им В. С. Г. и А. А. Г. за собствеността на този имот.

Ответницата Р. З. К., чрез адв. В. Р. оспорва възможността да се прецени основателността на молбата за отмяна с оглед унищожаване на делото поради изтичане на срока за неговото съхранение и липса на основание за възстановяването му. Евентуално поддържа становище за липса на релевираното основание за отмяна с искане молбата да се остави без уважение и й се присъдят направените по делото разноски.

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в настоящият си състав, като прецени доводите на страните въз основа на данните по делото, намира следното:

Решението, чиято отмяна се иска, е влязло в сила на 9.11.2011год. с постановяване на определение № 411 по гр. д. № 707/2011 год. на ВКС, ІІ г. о. с което не е допуснато касационното обжалване на въззивното решение на Смолянския окръжен съд по гр. д. № 10/2011 год. в частта му, с която е потвърдено първоинстанционното решение , с което е уважен иска на Р. З. К. против В. С. Г. и А. А. Г. за собствеността на 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор *** по кадастралната карта на [населено място], първия жилищен етаж с идентификатор ***** със застроена площ 85.25 кв. м. и изба, преустроена в жилище със застроена площ 42 кв. м., с идентификатор **** по кадастралната карта. Съдът приел, че Р. К. се легитимира за собственик на основание договора за продажба на имота от С. К. по представения нот. акт № 79/2008 год., като спорът е бил съсредоточен върху представителната власт по упълномощаването й от последната и релевираното възражение от ответниците за придобивна давност.

Действително, от съдържанието на представените съдебни актове не се установява обсъждане на приложения към молбата за отмяна нотариален акт № 668 от 1975 год., макар и от данните в решенията да е видно, че ищцата Р. К. е продала наследството на баща й З. Б. на С. С. /негова

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари