Разпореждане №51/22.04.2021 по дело №

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 51

  [населено място], 22.04.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховния касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по регистрирана преписка с вх.№ 3509/21.04.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 419/23.02.2021 г. по вх.рег. на Окръжен съд Смолян срещу Решение № 285 от 21.12.2020 г. по в.гр.д. № 463/2020 г. на Окръжен съд Смолян, с подател Р. Р. С..

  Цена на иска: 12 000 лв.

  Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 22.01.2021 г., считано от датата на съобщението за връчване на препис от обжалвания акт.

  Жалбата е подадена на 23.02.2021 г. /изпратена по куриер на 22.02.2021 г./,т.е. - в законоустановения срок.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Подписана е от адвокат В. О..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК, приложено на л. 16 от гр.д. № 225/2019 г. на Районен съд Мадан.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3, т.1 ГПК – не е подписано.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от ЗД „Евроинс“ АД, [населено място], подаден чрез юрисконсулт С. М., с пълномощно, приложено на л. 27 от гр.д. № 225/2019 г. на Районен съд Мадан.

  Не се сължи държавна такса на основание чл. 83, ал. 2 ГПК /Разпоредане № 488 от 26.06.2019 г. по гр.д. № 225/2019 г. на Районен съд Мадан – л.19/

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба, не са налице предпоставките за образуване на търговско дело, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА на Окръжен съд Смолян регистрирана преписка с вх. № 3509/21.04.2021 г. за приподписване на приложеното към подадената касационна жалба изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. В. О. или от друг адвокат/юрисконсулт, като в последния случай следва да се представи пълномощно за приподписването.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари