Определение №51/13.05.2021 по дело №370/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 51

  гр. София, 13 май 2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, ІII НО, в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БЛАГА ИВАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ПАНЕВА

  НЕВЕНА ГРОЗЕВА

  при секретар

  при становището на прокурора Петър Долапчиев

  изслуша докладваното от съдия ИВАНОВА частно наказателно дело № 370 по описа за 2021 г

  Производството е по чл. 43, т. 3 НПК.

  С определение № 61 от 22.04.21 г, по НЧХД № 235/21 по описа на Силистренски районен съд е прекратено съдебното производство и делото е изпратено на настоящата инстанция, с оглед упражняване на правомощията й по чл. 43, т. 3 НПК.

  Прокурорът от ВКП е изразил становище, че делото следва да се разгледа от друг, еднакъв по степен съд.

  Върховният касационен съд, III НО, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Съдебното производство е образувано пред Районен съд, Силистра, по тъжба на М. П. С. срещу К. Т. К. за престъпление по чл. 148, ал. 2 вр. ал. 1, т. 2 и 4 вр. чл. 147, ал. 1 НК.

  Делото е подсъдно на Силистренски районен съд по правилата на местната подсъдност. На основание чл. 29, ал. 2 НПК, действащите в този съд съдии са се отвели от неговото разглеждане, по съображения, че познават подсъдимата К. Т. К., съдебен заседател в Районен съд, Силистра, което обстоятелство би могло да породи съмнение в тяхната безпристрастност от изхода на делото.

  В резултат на отводите е изчерпана възможността да бъде сформиран съдебен състав в съда, на който делото е подсъдно, откъдето е възникнала и необходимостта от прекратяване на съдебното производство и сезиране на ВКС, на основание чл. 43, т. 3 НПК.

  Настоящата инстанция намира, че са налице основанията на чл. 43, т. 3 НПК, за промяна на местната подсъдност, поради следните съображения: Делото е образувано в съда, на който е подсъдно, но поради отводите на работещите там съдии, не може да бъде сформиран състав, който да го разгледа. При това положение, необходимостта от провеждане на съдебно производство налага пренасяне на делото от Силистренски районен съд в друг, еднакъв по степен съд, който се намира в териториална близост със съда по подсъдност, а именно: РАЙОНЕН СЪД, ТУТРАКАН.

  По изложените съображения, ВКС намери, че НЧХД № 235/21 по описа на Силистренски районен съд следва да бъде изпратено на Районен съд, Тутракан, за което да бъде уведомен първият съд.

  Водим от горното и на основание чл. 43, т. 3 НПК, ВКС, ІII НО,

  О П Р Е Д Е Л И:

  ИЗПРАЩА НЧХД № 235/21 по описа на Силистренски районен съд за разглеждане от РАЙОНЕН СЪД, ТУТРАКАН.

  Копие от определението да се изпрати на Силистренски районен съд.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари